08
Kas
2018

C de Üç Basamaklı Sayıları Yazıya Çeviren Kod

 #include<stdio.h>
main()
{
  int sayı;
  // Kullanıcı sayı giriyor
  scanf( "%d",&sayi );    
  int birler,onlar,yuzler;
  // Sayının birler basamağını hesapla
  birler = sayi % 10
  // Sayının onlar basamağını hesapla
  onlar = ( ( sayi - birler) / 10 ) % 10 ;
  // Sayının yüzler basamağını hesapla
  yuzler = ( sayi - ( ( onlar * 10 ) + birler ) ) / 100;
  // Basamakları yazdır
  switch(yuzler)
  {
   case 1: printf("YUZ");break;
   case 2: printf("IKIYUZ");break;
   case 3: printf("UCYUZ");break;
   case 4: printf("DORTYUZ");break;
   case 5: printf("BESYUZ");break;
   case 6: printf("ALTIYUZ");break;
   case 7: printf("YEDIYUZ");break;
   case 8: printf("SEKIZYUZ");break;
   case 9: printf("DOKUZYUZ");break;
  }
  switch(onlar)
  {
   case 1: printf("ON");break;
   case 2: printf("YIRMI");break;
   case 3: printf("OTUZ");break;
   case 4: printf("KIRK");break;
   case 5: printf("ELLI");break;
   case 6: printf("ALTMIS");break;
   case 7: printf("YETMIS");break;
   case 8: printf("SEKSEN");break;
   case 9: printf("DOKSAN");break;
  }
  switch(birler)
  {
   case 1: printf("BIR");break;
   case 2: printf("IKI");break;
   case 3: printf("UC");break;
   case 4: printf("DORT");break;
   case 5: printf("BES");break;
   case 6: printf("ALTI");break;
   case 7: printf("YEDI");break;
   case 8: printf("SEKIZ");break;
   case 9: printf("DOKUZ");break;
  }
}

%d blogcu bunu beğendi: