20
Ara
2018

C’ de dizi kullanımına örnekler

5 elemanlı, adı “benimdizim” olan bir tamsayı dizisi tanımlayan ve bu dizinin ilk ve son elemanlarına değer atayan program

#include<stdio.h>
main()
{
  int benimdizim[5];
  benimdizim[0]=910;
  benimdizim[4]=950;
}

100 elemanlı “benimdizim” adında bir dizi tanımlayan ve elemanlarına 1,2,3,…,100 şeklinde ardışık değer atayan program

#include<stdio.h>
main()
{
  int benimdizim[100];
  for(int i=0;i<=99;i++)
  {
   benimdizim[i]=i+1;
  }
}

5 elemanlı, adı “benimdizim” olan bir tamsayı dizisi tanımlayan ve bu dizinin elemanlarının toplamını bulan bir program

#include<stdio.h>
int topla(int a[5])
{
  int toplam=0;
  for (int i=0;i<=4;i++)
  {
   toplam+=a[i];
  }
  return toplam;
}
main()
{
  int benimdizim[5]={1,6,9,12,5};
  printf("%d",topla(benimdizim));
}

5 elemanlı, adı “benimdizim” olan bir tamsayı dizisi tanımlayan ve bu dizinin elemanlarının ortalamasını bulan bir program

#include
float ortalama(int a[5])
{
  float toplam=0;
  for (int i=0;i<=4;i++)
  {
   toplam+=a[i];
  }
  return toplam/5;
}
main()
{
  int benimdizim[5]={1,6,9,12,5};
  printf("%f",ortalama(benimdizim));
}

Maksimum 15 karakterlik bir dizi tanımlayan, bu dizinin değerlerini kullanıcıdan girmesini isteyen ve ekrana yazdıran program

#include
main()
{
  char chdizi[15];
  printf("Bir karakter dizisi giriniz: ");
  gets(chdizi);
  printf("\n%s", chdizi);
}

Biri tamsayı biri reel sayı olan iki farklı dizi tanımlayıp, bunları birbiriyle yeni bir dizide toplayıp sonucu ekrana yazan program

#include
main()
{
  int dizi1[5]={5,71,9,40,70};
  float dizi2[5]={1.23,4.65,1,54,12.66};
  float toplam[5];
  for(int i=0;i<=4;i++)
  {
   toplam[i]=dizi1[i]+dizi2[i];
   printf(“%f\n”,toplam[i]);
  }
}

7 elemanlı bir tamsayı dizisinin elemanlarını indeks numaraları ile ekrana yazdıran program

#include<stdio.h>
main()
{
  int benimdizim[7]={5,10,41,71,9,40,70};
  for(int i=0;i<=6;i++)
  {
   printf("Dizinin %d. elemani = %d\n",i,benimdizim[i]);
  }
}

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987.. dizisi Fibonacci sayı dizisidir. Fibonacci sayı dizisinin özelliği; üçüncü elemandan itibaren her elemanın kendinden önceki iki sayının toplamının o elemanın değerine eşit olmasıdır. Fibonacci sayı dizisinde ilerledikçe, iki sayının oranı altın oran sayısı denilen 1,618 sayısına yaklaşılır. Altın oran sayısı doğada, sanatta ve hayatın her alanında görülen ve estetik ile bağdaştırılan bir sayıdır. Buna göre Fibonacci dizisinin ilk 20 elemanını oluşturan ve yazdıran program

#include<stdio.h>
main()
{
  int fibonacci[20];
  fibonacci[0] = 0;
  fibonacci[1] = 1;
  for (int i=2;i<=19;i++)
  {
   fibonacci[i] = fibonacci[i-1] + fibonacci[i-2];
  }
  for (int i=0; i<=19;i++)
  {
   printf("%2d. Fibonacci sayisi = %d\n", i, fibonacci[i]);
  }
}

Bir dizinin istenen 2 elemanını birbiriyle değiştiren program

#include<stdio.h>
main()
{
  int dizi[5]={9,7,1,0,12};
  int E1;
  int E2;
  printf("1. eleman no?"); scanf("%d",&E1);
  printf("2. eleman no?"); scanf("%d",&E2);
  int bos;
  bos=dizi[E1];
  dizi[E1]=dizi[E2];
  dizi[E2]=bos;
  for (int i=0;i<=4;i++)
  {
   printf("%2d\n",dizi[i]);
  }
}

Bir sayı dizisinin en büyük ve en küçük elemanlarını bulan program

#include<stdio.h>
main()
{
  int dizi[5]={9,7,1,0,12};
  int eb=dizi[0];
  int ek=dizi[0];
  for(int i=1;i<=4;i++)
  {
   if (eb<dizi[i]) eb=dizi[i];
   if (ek>dizi[i]) ek=dizi[i];
  }
  printf("en buyuk: %d, en kucuk: %d",eb,ek);
}

Üç elemanlı bir sayı dizisini küçükten büyüğe sıralayan program

#include<stdio.h>
main()
{
  int dizi[3]={11,1,12};
  int bos;
  if (dizi[0]>dizi[2]) // 0.eleman 2.elemandan büyükse yer değiştir
  {
   bos=dizi[0]; dizi[0]=dizi[2]; dizi[2]=bos;
  }
  if (dizi[0]>dizi[1]) // 0.eleman 1.elemandan büyükse yer değiştir
  {
   bos=dizi[0]; dizi[0]=dizi[1]; dizi[1]=bos;
  }
  if (dizi[1]>dizi[2]) // 1.eleman 2.elemandan büyükse yer değiştir
  {
   bos=dizi[2]; dizi[2]=dizi[1]; dizi[1]=bos;
  }
  for(int i=0;i<=2;i++)
  {
   printf("%d\n",dizi[i]);
  }
}

Alfabede kullanıcının girdiği harfin kaçıncı sırada olduğunu bulan program

#include<stdio.h>
main()
{
 char alfabe[23]={'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','r','s','t','u','v','y','z'};
 printf("bir harf giriniz:");
 char harf;
 scanf("%c",&harf);
 
 for(int i=0;i<=22;i++)
 {
  if(alfabe[i]==harf)
   printf("harf sirasi: %d",i+1);
 }
}

Girilen bir metindeki boşluk karakterlerini silen program

#include<stdio.h>
main()
{
  char metin[10];
  printf("Bir karakter dizisi giriniz: ");
  gets(metin);
  for (int i=0;i<=9;i++)
  {
  	  if(metin[i]==' ') 
  		{
  			for(int j=i;j<=8;j++)
  			{
  				metin[j]=metin[j+1];	
   }
   metin[9]=' ';
  }
  }
  printf("\n%s",metin);
}

 

%d blogcu bunu beğendi: