CV

KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Hüseyin Bilal MACİT
E-Posta [email protected]
Telefon 0 248 491 24 50 / 6762
Kişisel Web Sayfası http://www.hbmacit.com
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans 18 Mart Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2004
Yüksek Lisans Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012
Doktora Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
Yabancı Dil İngilizce: YDS 77,50 (2019) Yökdil 85,00 (2019)
YAYINLAR
SCI, SCI -Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1. Koyun, A., Macit, H.B., 2019. A Multi Block Entropy Based Blind Watermarking Method Using Region Detection Approach for Authentication of Medical Images, Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, (14)4, 573–582
SCI, SCI -Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

1. Macit, H.B., Koyun, A., 2019. A Review on Watermarking Techniques for Multimedia Security, Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies(43), (Baskıda)
2. Macit, H.B., Koyun, A., 2019. Tamper Detection and Recovery on RGB Images, Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies(43), (Baskıda)

3.
Macit, G., Macit, H.B., 2019. Cyberloafing: A Research on Employeers of Directorate of National Property, Anemon (Baskıda)
4. Macit, H.B., Koyun, A., Yüksel, M.E., 2019. Embedding Crypted Data with Extended Shifting Polybius Square, BEU Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), 234-242, DOI: 10.17798/bitlisfen.455126
5. Macit, H.B., Macit, G., Güngör, O., 2018. A Research On Social Media Addiction and Dopamine Driven Feedback, MAKÜ İİBFD, (5)3, 882-897, DOI: 10.30798/makuiibf.435845 (ESCI).
6. Güngör, O., Macit, H.B., Çakır, A., 2018. Algorithm Developed for Preventing Time Loss Calculating RMS of Vibration Signals, MAKÜ FBED, (9)Supplementary Issue 1, 248-252, DOI: 10.29048/makufebed.430883
7. Koyun, A., Macit, H.B., 2018. Generating A Stego-Audio Data Using LSB Technique And Robustness Test, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(1), 87-92, DOI:10.21923/jesd.319330
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1. Koyun, A., Macit, H.B., 2012. Aritmetik Algoritmalar Kullanılarak Farklı Donanım Platformlarında Benchmark Testi Uygulaması, SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (16)3, 260-263
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1. Macit H.B., Macit G., 2018. Affects of Social Media Addiction: A Survey, Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları 2018, Çizgi Kitabevi, ISBN: 978-605-196-229-0

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, kurs (workshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak, tam metin olarak yayınlanan bildiriler
1. Macit, H.B., Koyun, A., Güngör, O. 2018. A Review and Comparison of Steganography Techniques, 4’th International Academic Research Congress, 37-44, Alanya, Turkey
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, kurs (workshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak, özet olarak yayınlanan bildiriler

1. Macit H.B., 2019. Gauss Filtering for Determining Region of Interest on Medical Images, International Congress Of Science Culture And Education, Alanya. 
2. 
Macit, H.B., Koyun, A., 2019. A Review on Watermarking Techniques for Multimedia Security, International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering, Antalya, Turkey
3. Macit, H.B., Koyun, A., 2019. Tamper detection and recovery on RGB images, International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering, Antalya, Turkey

4. Güngör, O., Macit, H.B. 2018. Kesici Takımlarda Basınç ile Titreşim Arasındaki İlişkinin Varyans Analizi ile (SPSS Programı Kullanılarak) Yorumlanması, 4’th International Academic Research Congress, Alanya, Turkey
5. Macit, H.B., Koyun, A., 2017. A Study Over Audio Steganography and Stego-Attacks, 4’th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, Antalya, Turkey
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, kurs (workshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiriler
1. Macit, H.B., Güngör, O., 2019. Tamper Detection and Self-Recovery on Grayscale Images, International Congress Of Science Culture And Education, Alanya.
2.
Macit, H.B., Macit, G., 2018. Affects of Social Media Addiction: A Survey, 4’th International Academic Research Congress, Alanya, Turkey

Yüksek Lisans Tezi
Benchmark Algoritmaları ve Benchmark Uygulaması Geliştirme, 2012
Doktora Tezi
Mobil Cihaz Görüntüleri İçin Entropi Tabanlı Kırılgan Damgalama Metodu Geliştirilmesi, 2019
PROJELER
Ulusal kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projelerde görev alma
1. Benchmarking Algoritmaları ve Benchmark Uygulaması Geliştirme, SDÜ-BAP, 2916-YL-11, 2011
2. Mobil cihazlarda gerçek zamanlı dil algılama motoru geliştirilmesi, SDÜ-BAP, 4382-D1-15, 2015
İDARİ GÖREVLER
1. Tefenni M.Y.O. Müdür Yardımcılığı, 2018
VERDİĞİ DERSLER
Ağ temelleri
Arama motoru optimizasyonu
Bilgisayar donanımı
Çevre birimleri
Internet programcılığı 1
Matematik
Mesleki matematik
Mesleki yabancı dil
Programlama temelleri
Temel bilgi teknolojileri 1
Veri madenciliği
Yapay zekaya giriş
SERTİFİKA ve BELGELER
1. Fotoğrafçılık eğitimi sertifikası, 2019, İstanbul İşletme Enstitüsü
2. 
İşveren ve işveren vekili için iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sertifikası, 2016, Anadolu Üniversitesi
3. Direksiyon eğitimi usta öğretici sertifikası, 2009. MEB