Home

Ödev gönderim kurallarına uyulmayan ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır. Son gönderim tarihinden sonra gönderilen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır. Online quiz’ler sadece belirtilen saatlerde aktif olacaktır.

  • Zohnerizm

  • Zohnerizm

Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter!
Malcolm X
Ekran Resmi 2021-10-18 02.54.35

1 gram DNA molekülü 215,000,000 GB veri depolayabilir.