Proje dersi alan öğrencilerin dikkatine!

Proje dersini alan öğrencilerin, 13 Mart salı günkü derse kadar, aşağıdaki maddeleri içeren bir rapor hazırlayıp getirmeleri gerekmektedir. Proje dersi vize notunuz, yaptığınız çalışmanın yanı sıra, hazırladığınız rapora göre de verilecektir. Proje iki kişi ortaklaşa bile yapılıyor olsa, herkes bireysel raporunu hazırlamalıdır.

  • Raporun başında öğrenci adı, soyadı, numarası, bölümü ve öğrenci imzası yer almalıdır.
  • Projenin amacı ve kapsamı ile ilgili kısa bir özet geçilmelidir. Projede ne yapılacak? Neler amaçlanıyor gibi.
  • Projede veritabanı kullanılacaksa, veritabanı tablolarının ilişki modeli (varlık ilişkisel model) çizilmeli ve kısaca tabloların işlevleri açıklanmalıdır.
  • Projede kullanılacak olan yazılımlar belirtilmelidir. (Örneğin Access, C#, Java vs.)
  • Projede arduino kullanılacaksa, kullanılacak elektronik ekipman tek tek tanıtılmalı, oluşturulacak devre şeması kağıda çizilmelidir.
  • Projede geliştirilecek bir cihaz varsa, onun prototipi, üzerinde kullanılacak ekipmanla beraber çizilmelidir.