Mesleki yabancı dil bütünleme sınavına girecek öğrencilerin dikkatine

Bütünleme sınavında tamamen İngilizce’ den Türkçe’ ye kelime ve cümle çevrimi şeklinde sorular olacaktır (Final sınavındakine benzer). Bunun dışında vize sınavına sorulduğu gibi çoktan seçmeli sorular ve kısaltma ifadeleri olmayacaktır. Ders çalışırken bunu dikkate alınız.