08
Kas
2018

C de Üç Basamaklı Sayıları Yazıya Çeviren Kod

[php] #include<stdio.h>
main()
{
int sayı;
// Kullanıcı sayı giriyor
scanf( "%d",&sayi );   
int birler,onlar,yuzler;
// Sayının birler basamağını hesapla
birler = sayi % 10
// Sayının onlar basamağını hesapla
onlar = ( ( sayi – birler) / 10 ) % 10 ;
// Sayının yüzler basamağını hesapla
yuzler = ( sayi – ( ( onlar * 10 ) + birler ) ) / 100;
// Basamakları yazdır
switch(yuzler)
{
case 1: printf("YUZ");break;
case 2: printf("IKIYUZ");break;
case 3: printf("UCYUZ");break;
case 4: printf("DORTYUZ");break;
case 5: printf("BESYUZ");break;
case 6: printf("ALTIYUZ");break;
case 7: printf("YEDIYUZ");break;
case 8: printf("SEKIZYUZ");break;
case 9: printf("DOKUZYUZ");break;
}
switch(onlar)
{
case 1: printf("ON");break;
case 2: printf("YIRMI");break;
case 3: printf("OTUZ");break;
case 4: printf("KIRK");break;
case 5: printf("ELLI");break;
case 6: printf("ALTMIS");break;
case 7: printf("YETMIS");break;
case 8: printf("SEKSEN");break;
case 9: printf("DOKSAN");break;
}
switch(birler)
{
case 1: printf("BIR");break;
case 2: printf("IKI");break;
case 3: printf("UC");break;
case 4: printf("DORT");break;
case 5: printf("BES");break;
case 6: printf("ALTI");break;
case 7: printf("YEDI");break;
case 8: printf("SEKIZ");break;
case 9: printf("DOKUZ");break;
}
}
[/php]
%d blogcu bunu beğendi: