06
Oca
2020

Arduino ile led kullanımı

Arduino öğrenmeye başlayan herkesin ilk projesi mutlaka bir led yakmak olmuştur. Programlamada “Hello World” neyse, Arduino’ da Led yakmak odur.

Malzemeler

  • 1 adet Arduino
  • 1 adet Led
  • 1 adet 220 ohm direnç

Bağlantı şeması

Devrede Ledin anot bacağı 220 ohm dirence, direnç de Arduino’ nun 7 numaralı pinine bağlanmıştır. Ledin katot bacağı da doğrudan Arduino’ nun GND pinlerinden bir tanesine bağlanmıştır.

Neden direnç kullanmak gerekiyor?

Arduino Uno kartının VCC ve GND pinlerinden geçebilecek maksimum akım 200mA, I/O pinlerinden geçebilecek maksimum akım 40mA olarak belirtilmiştir. Unutmayalım ki bu değerler orijinal Arduino kartları için geçerlidir. Yani klon bir Arduino kullanıyorsanız ve üzerinde Atmega328P dışında bir mikro denetleyici varsa bu değerler değişebilir.

Eğer devrede direnç kullanmasaydık, led; çekebileceği maksimum akımı çekmeye çalışacak ve Arduino kartına veya kendisine zarar verecekti. Bu yüzden ledin çekebileceği akımı sınırlamak gerekmektedir. Basitçe Ohm kanunundaki formülü hatırlarsak;

V = I x R

yani; Gerilim = Akım x Direnç olarak hesaplanmaktadır. Arduino’ nun çıkış pinindeki gerilimin 5V olduğunu bildiğimize göre, 220 ohm değerinde bir direnç kullandığımızda denklem aşağıdaki gibi olacaktır;

5 = I x 220

Buradan I değerini yaklaşık 0,023 Amper olarak hesaplarız, bu değer de Arduino’ nun verebileceği maksimum akım olan 40 mA değerinden küçük ve ledin ışıması için yeterli bir değerdir.

Kaynak kod

int led = 7; // Ledin bağlı olduğu pinin numarasını led adında bir değişkene ata
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT) // Ledin bağlı olduğu pini çıkış pini olarak işaretle
}
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH) // Ledin bağlı olduğu pini çıkış verir duruma getir
}

Kaynak kodda, kurulum (Setup) fonksiyonunda ledin bağlı olduğu pin çıkış pini (OUTPUT) olarak işaretlenmiştir. Döngü fonksiyonu içinde bu pin aktif (HIGH) duruma getirilmiş ve ledin yanması sağlanmıştır. Döngü fonksiyonundaki kod digitalWrite(led, LOW); şeklinde değiştirilirse led sönecektir.

Led nedir?

Led; Türkçesi “ışık yayan diyot” anlamına gelen Light Emitting Diode kelimelerinin baş harflerinden oluşan sentetik bir sözcüktür. Başka bir deyişle led; devrede akımın tek taraflı iletimini sağlayan diyot adındaki yarı iletken devre elemanının ışık yayan halidir. Farklı renklerde ve çok uygun fiyatlara kolayca temin edilebilir.

Arduino’ da kullandığımız ledlerin, plastik kılıf çapına göre 5mm ve 3mm olan versiyonları satılmaktadır. Bu ledler 5V gerilim ile çalışmaktadır. Ledin bir bacağı diğerinden daha uzundur ve uzun bacağa Anot (+), kısa bacağa Katot () bacağı denir. Ledin üzerindeki akım yalnızca anot ucundan katot ucuna doğru iletilir. Ledin devre şemasında gösterimi aşağıdaki şekildedir.