23
Oca
2020

Arduino ile ses sensörü kullanımı

Ses sensörleri; ortam sesini sayısal olarak ölçmek veya ortam sesinin önceden tanımlanmış bir eşik değerinin üzerinde olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Sensörülerin üzerinde, eşik değerini ayarlamak için potansiyometre bulunur.

Sensörler genellikle 3 veya 4 pinli olarak iki çeşittir.

 • DO (Digital Output) pini; ortam sesi eşik değerinin altındaysa HIGH, üzerindeyse LOW çıkış verir.
 • G (Ground) pini toprak pinidir.
 • V (Voltage) pini +5V gerilim hattına bağlanır.
 • AO (Analog Output) pini ortam sesinin değerini sayısal olarak verir. Bu pin Arduino üzerinde analog girişlerden birine bağlanarak 0-1024 arasında değer okunabilir. 3 pinli ses sensörlerinde bu pin mevcut değildir.

Malzemeler

 • 1 adet Arduino
 • 1 adet 4 pin ses sensörü

Bağlantı şeması

Bu örnek, 4 pin ses sensörü içindir. 3 pin sensör kullanılarak uygulanırsa Arduino’ nun A0 pinine giden hat kullanılmayacak, diğer bağlantılar aynı kalacaktır.

Kaynak kod

void setup() {
 pinMode(7,INPUT);
 pinMode(A0,INPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // Ses seviyesini dijital olarak oku (dijital pin)
 if (digitalRead(7)==HIGH) // Gürültü miktarını eşik değeri ile kıyasla
 {
  Serial.print("Gürültü eşik değer üstünde...");
 }
 else 
 {
  Serial.print("Gürültü eşik değer altında...");
 }
 
 // Ses seviyesini analog olarak oku (analog pin)
 // Bu kısım 3 pinli sensörlerde silinmelidir. 
 int deger = analogRead(A0); // Gürültü miktarını 0-1024 arasında oku
 Serial.println(deger); 
 
 delay(2000); // Bir sonraki okuma için 2 saniye bekle
}

Kaynak kod yüklendiğinde, seri port ekranında aşağıdaki gibi bir sonuç görülecektir. Buradaki sayısal değerler, ses sensörü üzerindeki potansiyometre çevrildikçe değişecektir.