05
Haz
2020

C++ ile serbest düşme hesaplama

Serbest düşme; belli bir yükseklikten serbest bırakılan cismin başka bir kütle çekiminden etkilenmeden yere çarpana kadar gerçekleştirdiği harekettir. Serbest düşme hareketinde cismin ilk hızı 0′ dır. Cismin yere doğru hızlanarak düşmesini sağlayan etkiye yerçekimi ivmesi (G) denir. Yerçekimi ivmesi dünyada 9,80665 (metre/saniye kare) olarak ölçülmüştür. Sürtünmesiz ortamda serbest düşme hareketi kütleden bağımsızdır. Yani bir pinpon topu ile bovling topu aynı yükseklikten bırakıldığında anda yere düşecektir.

Aşağıdaki C++ programı ile, sürtünmesiz ortamda bir serbest düşme hareketinin sonucu hesaplanmıştır. Kullanıcının girdiği yükseklikten (metre cinsinden) düşen cismin yere kaç saniye sonra ve kaç metre/saniye hızla çarpacağı hesaplanıp ekrana yazdırılmaktadır.

/* Serbest düşme hesaplaması www.hbmacit.com*/ 
#include<iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

const float G = 9.80665;

// Yere düşme süresini hesaplayan fonksiyon
float SureHesapla(int *yukseklik)
{
 float sure = sqrt(2*(*yukseklik)/G);
 return sure;
}

// Yere çarpma anındaki hızı hesaplayan fonksiyon
float HizHesapla(float *sure)
{
 float hiz = G * (*sure);
 return hiz;
}

int main()
{
 int yukseklik;
 cout<<"Cismin serbest bırakıldığı yüksekliği giriniz:";
 cin>>yukseklik;

 float YereDusmeSuresi = SureHesapla(&yukseklik);
 cout<<"Cisim yere "<<YereDusmeSuresi<<" saniye sonra düşer."<<endl;

 float YereCarpmaHizi = HizHesapla(&YereDusmeSuresi);
 cout<<"Cisim yere "<<YereCarpmaHizi<<" m/s hızla çarpar."<<endl;
}

 

Program çalıştığında örneğin cismin bırakıldığı yükseklik 180 olarak girildiğinde verdiği çıktılar aşağıdaki şekildedir.