13
Haz
2021

Veri yapıları ve algoritmalar dersi final ödevi

Son gönderim tarihi

18.06.2021 Cuma saat 17:30

Ödev kuralları

  1. Ödevi .cpp (C++) dosyası şeklinde gönderiniz.
  2. Ödevi hazırlarken derste yazdığımız kodlardan yararlanabilirsiniz.
  3. Kaynak kod içerisinde yaptığınız işlemleri anlatan açıklama satırları olmalıdır. Aksi halde puan kırılacaktır.
  4. Ödevi son gönderim tarihinden önce uzaktan eğitim sistemi üzerinden (uzak.mehmetakif.edu.tr) yükleyiniz.
  5. Ödevini Google Drive gibi bir bulut üzerine yükleyerek yalnızca link gönderen öğrencilerin ödevi kabul edilmeyecektir.

Ödev konusu

NumarasıAdıSoyadıÖdev konusu
2012506001FATİH MERTAKÇAHer bir düğümü adınızın bir harfini tutan A bağlı listesi ve her bir düğümü soyadınızın bir harfini tutan B bağlı listesini oluşturun.
Örnek A bağlı listesi: M E H M E T A K İ F
Örnek B bağlı listesi: E R S O Y
Daha sonra iki bağlı listeyi birleştirip tek bir C listesi oluşturun ve ekrana yazdırın.
2012506003KADİR BERATGÜVENTÜRKFibonacci dizisinin ilk 30 elemanını içeren bağlı listeyi oluşturunuz. Kullanıcının girdiği tamsayı verisini bağlı listede arayıp kaçıncı düğümde olduğunu döndüren ara() fonksiyonunu oluşturunuz. Aranan değer listede yoksa fonksiyon -1 değeri döndürsün.
2012506004BEYZAÇOLUKKabarcık sıralama algoritmasını kullanarak elemanlarını önceden tanımladığınız 10 elemanlı bağlı listenin elemanlarını küçükten büyüğe sıralayınız. Sıralama işlemini yaparken düğümlerin içerdiği tamsayı veriyi değil, adres bilgilerini kullanınız.
2012506005MUHAMMED MELİHŞİMŞEKÖnce boyutu 10 olan A ve B yığınlarını tanımlayınız. A yığınına push() fonksiyonu ile 10 adet eleman ekleyiniz. Daha sonra A yığını için aşağıdaki kurallara uygun bir arama fonksiyonu oluşturup çalıştırınız.
Arama fonksiyonu A yığınındaki üst elemandan başlar. Eğer aranan eleman üstte değilse üst elemanı A yığınından pop() yapıp B yığınına push() eder ve sıradaki elemana bakar.
Aranan eleman bulunana kadar A yığınının tüm elemanları B yığınına aktarılır.
Arama işlemi sonlandığında (bulundu veya bulunamadı) B yığınındaki elemanlar tekrar A'ya aktarılır.
2012506006TUĞRAIŞIKA kuyruğundan deQueue() fonksiyonu ile çıkarılan elemanın B yığınına otomatik olarak eklenmesini sağlayan programı yazınız. Eleman, bellekten silinmeden adres bilgisi ile taşınacaktır. deQueue() fonksiyonu kendi içinde push(int data) fonksiyonunu çağıracaktır.
2012506007ENESÇELİKTamsayı veri tutan bir bağlı liste tanımlayınız ve kullanıcıdan sırayla 10 adet veri girmesini isteyiniz. Bağlı liste verileri küçükten büyüğe sıralanmış biçimde tutmalıdır. Bunun için kullanıcının girdiği her veri kuyrukta her defasında küçükten büyüğe sıralama bozulmayacak şekilde uygun yere eklenmelidir.
2012506009GÖKDENİZYILMAZElemanları tamsayı olan 10 elemanlı A bağlı listesini oluşturunuz. Kullanıcıdan 1 ile 9 arasında bir sayı girmesini isteyiniz. Kullanıcının girdiği sayının gösterdiği düğümden A bağlı listesini ikiye bölüp kök adresleri ile B ve C adında iki yeni liste oluşturan böl() fonksiyonunu yazıp çalıştırınız.
2012506010MERTKÖKDERE10 elemanlı, verileri farklı tamsayılar olan kuyruk oluşturunuz. Kuyruk içinde arama yapan ara(int data) fonksiyonu oluşturunuz. Bu fonksiyon, kullanıcının girdiği tamsayı değerini aramak için dequeue() ile sıradaki elemanı kuyruktan çıkarır, eğer aranan veri burada değilse bu elemanı adres bilgisi ile kuyruğun başına geri ekler. Bu işlem aranan eleman bulunup kuyruktan çıkana kadar devam eder. Kuyruğa geri ekleme işlemi mevcut elemanın adres değeri kullanılarak yapılır, tekrar yeni bir eleman tanımlanmaz.
2012506011MUSTAFADİNÇERYerleştirmeli sıralama algoritmasını kullanarak elemanlarını önceden tanımladığınız 10 elemanlı bağlı listenin elemanlarını büyükten küçüğe sıralayınız. Sıralama işlemini yaparken düğümlerin içerdiği tamsayı veriyi değil, adres bilgilerini kullanınız.
2012506014RABİA NURÇELİKA yığınından pop() edilen elemanın B kuyruğuna enQueue() fonksiyonu ile otomatik eklenmesini sağlayan programı yazınız. Eleman, bellekten silinmeden adres bilgisi ile taşınacaktır. pop() fonksiyonu kendi içinde enQueue(int data) fonksiyonunu çağıracaktır.
2012506015MEHMETBAYDARHer bir düğümü adınızın bir harfini tutan A bağlı listesi ve her bir düğümü soyadınızın bir harfini tutan B bağlı listesini oluşturun.
Örnek A bağlı listesi: M E H M E T A K İ F
Örnek B bağlı listesi: E R S O Y
Daha sonra iki bağlı listeyi birleştirip tek bir C listesi oluşturun ve ekrana yazdırın.
2012506016OLCAYELALMIŞFibonacci dizisinin ilk 30 elemanını içeren bağlı listeyi oluşturunuz. Kullanıcının girdiği tamsayı verisini bağlı listede arayıp kaçıncı düğümde olduğunu döndüren ara() fonksiyonunu oluşturunuz. Aranan değer listede yoksa fonksiyon -1 değeri döndürsün.
2012506017ALİHANBALKANKabarcık sıralama algoritmasını kullanarak elemanlarını önceden tanımladığınız 10 elemanlı bağlı listenin elemanlarını küçükten büyüğe sıralayınız. Sıralama işlemini yaparken düğümlerin içerdiği tamsayı veriyi değil, adres bilgilerini kullanınız.
2012506018ABDULKADİRÇAMTEPEÖnce boyutu 10 olan A ve B yığınlarını tanımlayınız. A yığınına push() fonksiyonu ile 10 adet eleman ekleyiniz. Daha sonra A yığını için aşağıdaki kurallara uygun bir arama fonksiyonu oluşturup çalıştırınız.
Arama fonksiyonu A yığınındaki üst elemandan başlar. Eğer aranan eleman üstte değilse üst elemanı A yığınından pop() yapıp B yığınına push() eder ve sıradaki elemana bakar.
Aranan eleman bulunana kadar A yığınının tüm elemanları B yığınına aktarılır.
Arama işlemi sonlandığında (bulundu veya bulunamadı) B yığınındaki elemanlar tekrar A'ya aktarılır.
2012506019ONURYALÇINA kuyruğundan deQueue() fonksiyonu ile çıkarılan elemanın B yığınına otomatik olarak eklenmesini sağlayan programı yazınız. Eleman, bellekten silinmeden adres bilgisi ile taşınacaktır. deQueue() fonksiyonu kendi içinde push(int data) fonksiyonunu çağıracaktır.
2012506020RIDVANÇATIKTamsayı veri tutan bir bağlı liste tanımlayınız ve kullanıcıdan sırayla 10 adet veri girmesini isteyiniz. Bağlı liste verileri küçükten büyüğe sıralanmış biçimde tutmalıdır. Bunun için kullanıcının girdiği her veri kuyrukta her defasında küçükten büyüğe sıralama bozulmayacak şekilde uygun yere eklenmelidir.
2012506022NURSEMAAKPİRİNÇElemanları tamsayı olan 10 elemanlı A bağlı listesini oluşturunuz. Kullanıcıdan 1 ile 9 arasında bir sayı girmesini isteyiniz. Kullanıcının girdiği sayının gösterdiği düğümden A bağlı listesini ikiye bölüp kök adresleri ile B ve C adında iki yeni liste oluşturan böl() fonksiyonunu yazıp çalıştırınız.
2012506023KADİRDEMİRKAYA10 elemanlı, verileri farklı tamsayılar olan kuyruk oluşturunuz. Kuyruk içinde arama yapan ara(int data) fonksiyonu oluşturunuz. Bu fonksiyon, kullanıcının girdiği tamsayı değerini aramak için dequeue() ile sıradaki elemanı kuyruktan çıkarır, eğer aranan veri burada değilse bu elemanı adres bilgisi ile kuyruğun başına geri ekler. Bu işlem aranan eleman bulunup kuyruktan çıkana kadar devam eder. Kuyruğa geri ekleme işlemi mevcut elemanın adres değeri kullanılarak yapılır, tekrar yeni bir eleman tanımlanmaz.
2012506024EMRETETİKYerleştirmeli sıralama algoritmasını kullanarak elemanlarını önceden tanımladığınız 10 elemanlı bağlı listenin elemanlarını büyükten küçüğe sıralayınız. Sıralama işlemini yaparken düğümlerin içerdiği tamsayı veriyi değil, adres bilgilerini kullanınız.
2012506025RAMAZANYILMAZLARA yığınından pop() edilen elemanın B kuyruğuna enQueue() fonksiyonu ile otomatik eklenmesini sağlayan programı yazınız. Eleman, bellekten silinmeden adres bilgisi ile taşınacaktır. pop() fonksiyonu kendi içinde enQueue(int data) fonksiyonunu çağıracaktır.
2012506026ÖMERDEMİRCİHer bir düğümü adınızın bir harfini tutan A bağlı listesi ve her bir düğümü soyadınızın bir harfini tutan B bağlı listesini oluşturun.
Örnek A bağlı listesi: M E H M E T A K İ F
Örnek B bağlı listesi: E R S O Y
Daha sonra iki bağlı listeyi birleştirip tek bir C listesi oluşturun ve ekrana yazdırın.
2012506027YAVUZÇOĞALANFibonacci dizisinin ilk 30 elemanını içeren bağlı listeyi oluşturunuz. Kullanıcının girdiği tamsayı verisini bağlı listede arayıp kaçıncı düğümde olduğunu döndüren ara() fonksiyonunu oluşturunuz. Aranan değer listede yoksa fonksiyon -1 değeri döndürsün.
2012506028SAMİTÜRKERKabarcık sıralama algoritmasını kullanarak elemanlarını önceden tanımladığınız 10 elemanlı bağlı listenin elemanlarını küçükten büyüğe sıralayınız. Sıralama işlemini yaparken düğümlerin içerdiği tamsayı veriyi değil, adres bilgilerini kullanınız.
2012506029HÜSEYİNÇALIŞKANÖnce boyutu 10 olan A ve B yığınlarını tanımlayınız. A yığınına push() fonksiyonu ile 10 adet eleman ekleyiniz. Daha sonra A yığını için aşağıdaki kurallara uygun bir arama fonksiyonu oluşturup çalıştırınız.
Arama fonksiyonu A yığınındaki üst elemandan başlar. Eğer aranan eleman üstte değilse üst elemanı A yığınından pop() yapıp B yığınına push() eder ve sıradaki elemana bakar.
Aranan eleman bulunana kadar A yığınının tüm elemanları B yığınına aktarılır.
Arama işlemi sonlandığında (bulundu veya bulunamadı) B yığınındaki elemanlar tekrar A'ya aktarılır.
2012506030MUSTAFAAKDAĞA kuyruğundan deQueue() fonksiyonu ile çıkarılan elemanın B yığınına otomatik olarak eklenmesini sağlayan programı yazınız. Eleman, bellekten silinmeden adres bilgisi ile taşınacaktır. deQueue() fonksiyonu kendi içinde push(int data) fonksiyonunu çağıracaktır.
2012506031ALTUĞGÖKTamsayı veri tutan bir bağlı liste tanımlayınız ve kullanıcıdan sırayla 10 adet veri girmesini isteyiniz. Bağlı liste verileri küçükten büyüğe sıralanmış biçimde tutmalıdır. Bunun için kullanıcının girdiği her veri kuyrukta her defasında küçükten büyüğe sıralama bozulmayacak şekilde uygun yere eklenmelidir.
2012506032ERENBAŞARANHINCALElemanları tamsayı olan 10 elemanlı A bağlı listesini oluşturunuz. Kullanıcıdan 1 ile 9 arasında bir sayı girmesini isteyiniz. Kullanıcının girdiği sayının gösterdiği düğümden A bağlı listesini ikiye bölüp kök adresleri ile B ve C adında iki yeni liste oluşturan böl() fonksiyonunu yazıp çalıştırınız.
2012506033TURAN CANKUZU10 elemanlı, verileri farklı tamsayılar olan kuyruk oluşturunuz. Kuyruk içinde arama yapan ara(int data) fonksiyonu oluşturunuz. Bu fonksiyon, kullanıcının girdiği tamsayı değerini aramak için dequeue() ile sıradaki elemanı kuyruktan çıkarır, eğer aranan veri burada değilse bu elemanı adres bilgisi ile kuyruğun başına geri ekler. Bu işlem aranan eleman bulunup kuyruktan çıkana kadar devam eder. Kuyruğa geri ekleme işlemi mevcut elemanın adres değeri kullanılarak yapılır, tekrar yeni bir eleman tanımlanmaz.
2012506034SAMETGÜVENYerleştirmeli sıralama algoritmasını kullanarak elemanlarını önceden tanımladığınız 10 elemanlı bağlı listenin elemanlarını büyükten küçüğe sıralayınız. Sıralama işlemini yaparken düğümlerin içerdiği tamsayı veriyi değil, adres bilgilerini kullanınız.
2012506035MUSTAFABOLATA yığınından pop() edilen elemanın B kuyruğuna enQueue() fonksiyonu ile otomatik eklenmesini sağlayan programı yazınız. Eleman, bellekten silinmeden adres bilgisi ile taşınacaktır. pop() fonksiyonu kendi içinde enQueue(int data) fonksiyonunu çağıracaktır.
2012506036KUTAYKUTLUHer bir düğümü adınızın bir harfini tutan A bağlı listesi ve her bir düğümü soyadınızın bir harfini tutan B bağlı listesini oluşturun.
Örnek A bağlı listesi: M E H M E T A K İ F
Örnek B bağlı listesi: E R S O Y
Daha sonra iki bağlı listeyi birleştirip tek bir C listesi oluşturun ve ekrana yazdırın.
2012506037ALPERAKTAŞFibonacci dizisinin ilk 30 elemanını içeren bağlı listeyi oluşturunuz. Kullanıcının girdiği tamsayı verisini bağlı listede arayıp kaçıncı düğümde olduğunu döndüren ara() fonksiyonunu oluşturunuz. Aranan değer listede yoksa fonksiyon -1 değeri döndürsün.
2012506039BURAKÇOMAKLIKabarcık sıralama algoritmasını kullanarak elemanlarını önceden tanımladığınız 10 elemanlı bağlı listenin elemanlarını küçükten büyüğe sıralayınız. Sıralama işlemini yaparken düğümlerin içerdiği tamsayı veriyi değil, adres bilgilerini kullanınız.
2012506040ONUR KEREMBOZKURTÖnce boyutu 10 olan A ve B yığınlarını tanımlayınız. A yığınına push() fonksiyonu ile 10 adet eleman ekleyiniz. Daha sonra A yığını için aşağıdaki kurallara uygun bir arama fonksiyonu oluşturup çalıştırınız.
Arama fonksiyonu A yığınındaki üst elemandan başlar. Eğer aranan eleman üstte değilse üst elemanı A yığınından pop() yapıp B yığınına push() eder ve sıradaki elemana bakar.
Aranan eleman bulunana kadar A yığınının tüm elemanları B yığınına aktarılır.
Arama işlemi sonlandığında (bulundu veya bulunamadı) B yığınındaki elemanlar tekrar A'ya aktarılır.
2012506041MUSTAFA OĞULCANARSLANA kuyruğundan deQueue() fonksiyonu ile çıkarılan elemanın B yığınına otomatik olarak eklenmesini sağlayan programı yazınız. Eleman, bellekten silinmeden adres bilgisi ile taşınacaktır. deQueue() fonksiyonu kendi içinde push(int data) fonksiyonunu çağıracaktır.
2012506043MUHAMMET VEYSELGÜNDÜZTamsayı veri tutan bir bağlı liste tanımlayınız ve kullanıcıdan sırayla 10 adet veri girmesini isteyiniz. Bağlı liste verileri küçükten büyüğe sıralanmış biçimde tutmalıdır. Bunun için kullanıcının girdiği her veri kuyrukta her defasında küçükten büyüğe sıralama bozulmayacak şekilde uygun yere eklenmelidir.
2012506045TAHA BATUHANBARIŞElemanları tamsayı olan 10 elemanlı A bağlı listesini oluşturunuz. Kullanıcıdan 1 ile 9 arasında bir sayı girmesini isteyiniz. Kullanıcının girdiği sayının gösterdiği düğümden A bağlı listesini ikiye bölüp kök adresleri ile B ve C adında iki yeni liste oluşturan böl() fonksiyonunu yazıp çalıştırınız.
2012506047ERENYILMAZ10 elemanlı, verileri farklı tamsayılar olan kuyruk oluşturunuz. Kuyruk içinde arama yapan ara(int data) fonksiyonu oluşturunuz. Bu fonksiyon, kullanıcının girdiği tamsayı değerini aramak için dequeue() ile sıradaki elemanı kuyruktan çıkarır, eğer aranan veri burada değilse bu elemanı adres bilgisi ile kuyruğun başına geri ekler. Bu işlem aranan eleman bulunup kuyruktan çıkana kadar devam eder. Kuyruğa geri ekleme işlemi mevcut elemanın adres değeri kullanılarak yapılır, tekrar yeni bir eleman tanımlanmaz.
2012506048ZEKİÇİFTÇİYerleştirmeli sıralama algoritmasını kullanarak elemanlarını önceden tanımladığınız 10 elemanlı bağlı listenin elemanlarını büyükten küçüğe sıralayınız. Sıralama işlemini yaparken düğümlerin içerdiği tamsayı veriyi değil, adres bilgilerini kullanınız.
2012506049MÜNEVVER EZGİSAYGIA yığınından pop() edilen elemanın B kuyruğuna enQueue() fonksiyonu ile otomatik eklenmesini sağlayan programı yazınız. Eleman, bellekten silinmeden adres bilgisi ile taşınacaktır. pop() fonksiyonu kendi içinde enQueue(int data) fonksiyonunu çağıracaktır.
2012506051OKAN EFEURYANHer bir düğümü adınızın bir harfini tutan A bağlı listesi ve her bir düğümü soyadınızın bir harfini tutan B bağlı listesini oluşturun.
Örnek A bağlı listesi: M E H M E T A K İ F
Örnek B bağlı listesi: E R S O Y
Daha sonra iki bağlı listeyi birleştirip tek bir C listesi oluşturun ve ekrana yazdırın.
2012506052SERHATTEMELFibonacci dizisinin ilk 30 elemanını içeren bağlı listeyi oluşturunuz. Kullanıcının girdiği tamsayı verisini bağlı listede arayıp kaçıncı düğümde olduğunu döndüren ara() fonksiyonunu oluşturunuz. Aranan değer listede yoksa fonksiyon -1 değeri döndürsün.
2012506053YAKUP SELAMİÖZTÜRKKabarcık sıralama algoritmasını kullanarak elemanlarını önceden tanımladığınız 10 elemanlı bağlı listenin elemanlarını küçükten büyüğe sıralayınız. Sıralama işlemini yaparken düğümlerin içerdiği tamsayı veriyi değil, adres bilgilerini kullanınız.
%d blogcu bunu beğendi: