31
Ara
2021

Programlama temelleri I dersi çalışma örnekleri

  • Aşağıdaki örnekleri 7 Ocak cuma günkü derse kadar çalışınız.
  • Bu bir ödev değildir. Yazdığınız kodları göndermeyiniz.
  1. Aşağıdaki matris (iki boyutlu dizi) yapılarını for döngüleri kullanarak oluşturunuz.
  2. topla(), cikar(), carp() ve bol() fonksiyonlarını oluşturarak bir hesap makinesi programı yazınız.
  3. 100 satır ve 100 sütundan oluşan bir matris oluşturup elemanlarını 1’den 100’e kadar rasgele tamsayılar ile doldurunuz. Kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyin ve eğer sayı matriste varsa sayının bulunduğu satır ve sütun numaralarını kullanıcıya bildiriniz.
  4. Vücut kitle indeksini hesaplayıp sonucunu döndüren bir fonksiyon oluşturun (VKİ = kilo/boy*boy). Kullanıcıdan boy ve kilo bilgisi isteyin ve fonksiyonun döndürdüğü değere göre kullanıcının fizik durumunu ekrana yazdırın (VKİ<18.5 ise zayıf, VKİ: 18.5 ile 24.9 arasında ise normal, VKİ: 25 ile 29.9 arasında ise fazla kilolu, VKİ>30 ise obez).
  5. 10 satır ve 10 sütundan oluşan iki matris oluşturun. Birinci matrisin elemanlarını rasgele karakterler ile doldurunuz. Daha sonra birinci matrisin içeriğini ikinci matrise kopyalayınız.
%d blogcu bunu beğendi: