23
Mar
2022

Veri yapıları ve algoritmalar dersi 2.ödev

Ödevinizi el yazısı ile bir kâğıda yapınız ve 30 Mart Çarşamba günü derste teslim ediniz. Poşet dosya vb. getirmeyiniz. Yalnızca kâğıt teslimi yeterlidir. Ödevi yapmak zorunlu değildir, ancak ödeviniz vize notunuza etki edebilir.

Aşağıdaki listede fonksiyonların sözde kodları verilmiştir. Öğrenci numaranızın son hanesine karşılık gelen sözde kodun çalışma zamanı T(n) ve algoritma karmaşıklığı O(n) değerini hesaplayınız.


void fonksiyon(int n, int c)
for (i=0; i<=n; i++)
     c = c + 1
     if (c>9)
          return 0
     else
          return c

void fonksiyon(int c, int n)
for (i=0; i<=n; i++)
     for(j=2; j<n; j+=2)
          c *= 3
          if (c>100)
                return c

void fonksiyon(int c, int n)
for (i=1; i<n; i++)
     c *= 2
     if (c>=8)
          return 0
     else
          return c

void fonksiyon(int k, int c, int n)
for (i=0; i<=n; i++)
     c = c + 1
     k *= 2
     if (i>=10)
          return k
     else
          return c

Öğrenci no son hanesi 4 ise

void fonksiyon(int c, int n)
for (i=0; i<n; i+=2)
     c = c + 1
     if (c>19)
          return 0
     else
          return c

void fonksiyon(void)
int k = 0
int c = 0
while(k<10)
     c = c + 1
     if (c>9)
          k += k

Öğrenci no son hanesi 6 ise

void fonksiyon(int c, int n)
for (i=2; i<=n; i++)
     c = c + 3
     if (c>90)
          return 0
     else
          return c

void fonksiyon(unsigned int n)
for (i=0; i<=n; i++)
     if (i>(n/2))
          return i
     else if (i>n)
          return i*2
     else
          return 0

Öğrenci no son hanesi 8 ise

void fonksiyon(int n, int m, int c)
for (i=0; i<=n; i++)
     for(j=0; j<=m; j++)
          c *= 3

int x = 19
int c = 0
while(x>=0)
     c = c + 1
     if (c>9)
          c += 2
          break
%d blogcu bunu beğendi: