11
May
2023

Veri yapıları ve algoritmalar dersi bağlı liste C++ kodları

Tek yönlü bağlı liste

 #include<iostream>
using namespace std;

// DÜĞÜM YAPISINI TANIMLAMA**************************************************************************************
struct dugum{
 int ID;
 dugum *sonraki;
};


// BAĞLI LİSTEYE DÜĞÜM EKLEME**************************************************************************************
// Fonksiyon kök ve iterator işaretçilerini alır. Eğer iterator == NULL ise liste boştur. 
// Liste boş değilse yeni düğüm eklenir ve sonrakisi NULL yapılır. İterator son düğümü gösterecek şekilde döndürülür.
dugum *ekle(dugum *kok, dugum *adres, int veri)
{
  if (adres==NULL) // Liste boş. Gelen adres verisi kök adresini gösteriyor
  {
   kok->ID = veri; 
   kok->sonraki = NULL;
   cout<<veri<<" eklendi."<<endl;
   return kok; // Kökün gösterdiği ilk eleman yazıldı. Gösterici artık o elemanı gösteriyor			
  }
  else if(adres->sonraki == NULL)  // Gösterici son elemanda, düğümü sona ekliyoruz ve göstericiyi yeni düğüme işaretliyoruz
  {
   dugum *yeni = new dugum;
   adres->sonraki = yeni;
   yeni->ID = veri;
   yeni->sonraki = NULL;
   cout<<veri<<" eklendi."<<endl;
   return adres->sonraki;
  }
  else // Göstericinin gösterdiği araya eleman ekliyoruz
  {
   dugum *yeni = new dugum;
   yeni->sonraki = adres->sonraki;
   adres->sonraki = yeni;
   yeni->ID = veri;
   cout<<veri<<" eklendi."<<endl;
   return adres->sonraki;
  }
}

// BAĞLI LİSTEDEN DÜĞÜM SİL**************************************************************************************
dugum* sil(dugum* adres ,int veri)
{
 if (adres->ID == veri) // Silinecek düğüm ilk sırada iste silme sonrasında kök adres değişecek
 {
  dugum *temp = adres;
  adres = adres->sonraki;
  delete(temp);
  cout<<veri<<" ilk dugumdeydi ve silindi."<<endl;
  return adres; // Kök adresi değişti.
 }
 else // Listede birden fazla düğüm varsa
 {
  dugum *oncekiDugum = NULL;
  dugum *kok = adres;
  while (adres!= NULL) // Silinecek düğümü bulmak için aramaya başla
  {				
   if (adres->ID == veri) // Düğüm bulundu mu?
   {
    oncekiDugum->sonraki = adres->sonraki;	
    delete(adres);
    cout<<veri<<" silindi."<<endl;
    return kok;
   }
   oncekiDugum = adres;
   adres = adres->sonraki;	
  }
  return kok;
 }	
}

// BAĞLI LİSTEYİ YAZDIR**************************************************************************************
// Kök ve iterator bilgisini parametre olarak alır. İterator boşsa liste boştur.
// Aksi halde iterator->sonraki NULL olana kadar liste yazdırılır. 
void yazdir(dugum *adres)
{
 if (adres==NULL) 
 {
  cout<<"Liste bos"<<endl;
 }
 else
 {
  while(adres!=NULL)
  	{
   cout<<adres->ID<<endl;
   adres = adres->sonraki;
  }
 }	
}

// BAĞLI LİSTEDE ARAMA**************************************************************************************
// Kökten başlayarak sona ilerler ve anahtarın kaçıncı sırada olduğunu arar.
// Anahtarı bulursa iteratorü anahtarın bulunduğu düğüme getirir.
dugum *ara(dugum *adres, int veri)
{
 int siraNo = 0;
 while(adres!=NULL)
 {
  siraNo++;
  if (adres->ID == veri)
  {
   cout<<"Aranan veri "<<siraNo<<".dugumde"<<endl;
   return adres;
  }	
  adres = adres->sonraki;
 }
 cout<<"Veri bulunamadi."<<endl;
 return NULL;
}

int main()
{
 // Yeni bağlı liste oluştur
 dugum *kok = new dugum;
 kok->sonraki = NULL;
 
 // İşlem yapacağımız düğüm bilgisi için bir iterator oluşturuyoruz
 // Bu iterator ile bir düğümü işaret edersek o düğümden sonra araya düğüm ekleyebiliriz.
 dugum *gosterici = NULL;
 
 // Örnek düğümler ekle
 gosterici = ekle(kok, gosterici, 10);
 gosterici = ekle(kok, gosterici, 20);
 gosterici = ekle(kok, gosterici, 30);
 gosterici = ekle(kok, gosterici, 40);
 
 // Listeyi yazdır
 yazdir(kok);
 
 // Listede değer ara
 ara(kok, 11);
 ara(kok, 20);
 
 // Listeden düğüm sil
 kok = sil(kok, 10);
 kok = sil(kok, 30);
 // Listeyi yazdır
 yazdir(kok);
 
 gosterici = ekle(kok, gosterici, 50);
 yazdir(kok);	
}

Dairesel bağlı liste

#include<iostream>
using namespace std;

// DÜĞÜM YAPISINI TANIMLAMA**************************************************************************************
struct dugum{
  int ID;
  dugum *sonraki;
};

// BAĞLI LİSTEYE DÜĞÜM EKLEME**************************************************************************************
// Fonksiyon kök ve iterator işaretçilirini alır. Eğer iterator == NULL ise liste boştur.
// Liste boş değilse yeni düğüm eklenir ve sonrakisi NULL yapılır. İterator son düğümü gösterecek şekilde döndürülür.
dugum *ekle(dugum *kok, dugum *adres, int veri)
{
    if (adres==NULL) // Liste boş. Gelen adres verisi kök adresini gösteriyor
    {
      kok->ID = veri;
      kok->sonraki = kok;
      cout<<veri<<" eklendi."<<endl;
      adres = kok;
      return kok; // Kökün gösterdiği ilk eleman yazıldı. Gösterici artık o elemanı gösteriyor
    }
    else // Göstericinin gösterdiği araya eleman ekliyoruz
    {
      dugum *yeni = new dugum;
      yeni->sonraki = adres->sonraki;
      adres->sonraki = yeni;
      yeni->ID = veri;
      cout<<veri<<" eklendi."<<endl;
      return adres->sonraki;
    }
}

// BAĞLI LİSTEDEN DÜĞÜM SİL**************************************************************************************
dugum* sil(dugum* adres ,int veri)
{
  // Listede tek düğüm varsa
  if (adres == adres->sonraki)
  {
    if (adres->ID == veri)
    {
      delete(adres);
      cout<<veri<<" ilk dugumdeydi ve silindi."<<endl;
      return NULL;
    }
    else cout<<"Bulunamadi";
  }
  else // Listede birden fazla düğüm var
  {
    dugum *oncekiDugum = adres;
    dugum *kok = adres;
    adres = adres->sonraki;
    do// Silinecek düğümü bulmak için aramaya başla
    {
      if (adres->ID == veri) // Düğüm bulundu mu?
      {
        oncekiDugum->sonraki = adres->sonraki;
        if (adres!=kok) // kökü gösteren eleman silinmedi
        {
          delete(adres);
          return kok;
        }
        else // Kökü gösteren eleman silindi. Kök bir sağdaki elemana kayacak
        {
          delete(adres);
          return oncekiDugum->sonraki;
        }
        cout<<veri<<" silindi."<<endl;
      }
      oncekiDugum = adres;
      adres = adres->sonraki;
    }while (adres!= kok->sonraki);
    return kok;
  }
}

// BAĞLI LİSTEYİ YAZDIR**************************************************************************************
// Kök ve iterator bilgisini parametre olarak alır. İterator boşsa liste boştur.
// Aksi halde iterator->sonraki NULL olana kadar liste yazdırılır.
void yazdir(dugum *adres)
{
  dugum* baslangic = adres; // Listenin başındaki düğümün adresini hafızaya al, o adrese dönene kadar listeyi yazdıracağız
  if (adres==NULL)
  {
    cout<<"Liste bos"<<endl;
  }
  else
  {
    do
     {
      cout<<adres->ID<<endl;
      adres = adres->sonraki;
    }while(adres!=baslangic);
  }
  
}

// BAĞLI LİSTEDE ARAMA**************************************************************************************
// Kökten başlayarak sona ilerler ve anahtarın kaçıncı sırada olduğunu arar.
// Anahtarı bulursa iteratorü anahtarın bulunduğu düğüme getirir.
dugum *ara(dugum *adres, int veri)
{
  int siraNo = 0;
  dugum* baslangic = adres; // Listenin başındaki düğümün adresini hafızaya al, o adrese dönene kadar listeyi yazdıracağız
  do
  {
    siraNo++;
    if (adres->ID == veri)
    {
      cout<<"Aranan veri "<<siraNo<<".dugumde"<<endl;
      return adres;
    }
    adres = adres->sonraki;
  }while((adres!=NULL) && (baslangic!=adres));
  cout<<"Veri bulunamadi."<<endl;
  return NULL;
}

int main()
{
  // Yeni bağlı liste oluştur
  dugum *kok = new dugum;
  kok->sonraki = NULL;
  
  // İşlem yapacağımız düğüm bilgisi için bir iterator oluşturuyoruz
  // Bu iterator ile bir düğümü işaret edersek o düğümden sonra araya düğüm ekleyebiliriz.
  dugum *gosterici = NULL;
  
  // Örnek düğümler ekle
  gosterici = ekle(kok, gosterici, 10);
  gosterici = ekle(kok, gosterici, 20);
  gosterici = ekle(kok, gosterici, 30);
  gosterici = ekle(kok, gosterici, 40);
  
  // Listeyi yazdır
  yazdir(kok);
  
  // Listede değer ara
  ara(kok, 20);
    
  // Listeden düğüm sil
  cout<<"silme"<<endl;
  kok = sil(kok, 10);
  kok = sil(kok, 30);

  gosterici = ekle(kok, gosterici, 50);
  yazdir(kok);
}

Çift yönlü liste

#include<iostream>
using namespace std;

// DÜĞÜM YAPISINI TANIMLAMA**************************************************************************************
struct dugum{
  int ID;
  dugum *sonraki;
  dugum *onceki;
};

// BAĞLI LİSTEYE DÜĞÜM EKLEME**************************************************************************************
// Fonksiyon kök ve iterator işaretçilerini alır. Eğer iterator == NULL ise liste boştur.
// Liste boş değilse yeni düğüm eklenir ve sonrakisi NULL yapılır. iterator son düğümü gösterecek şekilde döndürülür.
dugum *ekle(dugum *kok, dugum *adres, int veri)
{
    if (adres==NULL) // Liste boş. Gelen adres verisi kök adresini gösteriyor
    {
      kok->ID = veri;
      kok->sonraki = NULL;
      kok->onceki = kok;
      cout<<veri<<" eklendi."<<endl;
      return kok; // Kökün gösterdiği ilk eleman yazıldı. Gösterici artık o elemanı gösteriyor
    }
    else if(adres->sonraki == NULL)  // Gösterici son elemanda, düğümü sona ekliyoruz ve göstericiyi yeni düğüme işaretliyoruz
    {
      dugum *yeni = new dugum;
      adres->sonraki = yeni;
      yeni->ID = veri;
      yeni->sonraki = NULL;
      yeni->onceki = adres;
      cout<<veri<<" eklendi."<<endl;
      return adres->sonraki;
    }
    else // Göstericinin gösterdiği araya eleman ekliyoruz
    {
      dugum *yeni = new dugum;
      yeni->sonraki = adres->sonraki;
      yeni->sonraki->onceki = yeni;
      yeni->onceki = adres;
      adres->sonraki = yeni;
      yeni->ID = veri;
      cout<<veri<<" eklendi."<<endl;
      return adres->sonraki;
    }
}

// BAĞLI LİSTEDEN DÜĞÜM SİL**************************************************************************************
dugum* sil(dugum* adres ,int veri)
{
  if (adres->ID == veri) // Silinecek düğüm ilk sırada ise silme sonrasında kök adres değişecek
  {
    if (adres->sonraki==NULL) // Listede tek düğüm var
    {
      delete adres;
      cout<<"liste silindi"<<endl;
      return NULL;
    }
    else // Listede başka düğümler de var ama ilk düğüm silinecek
    {
      dugum *temp = adres;
      adres = adres->sonraki;
      adres->onceki = adres;
      delete(temp);
      cout<<veri<<" ilk dugumdeydi ve silindi."<<endl;
      return adres; // Kök adresi değişti.
    }
  }
  else // Listede birden fazla düğüm varsa
  {
    dugum *oncekiDugum = NULL;
    dugum *kok = adres;
    while (adres!= NULL) // Silinecek düğümü bulmak için aramaya başla
    {
      if (adres->ID == veri) // Düğüm bulundu mu?
      {
        oncekiDugum->sonraki = adres->sonraki;
        adres->sonraki->onceki = oncekiDugum;
        delete(adres);
        cout<<veri<<" silindi."<<endl;
        return kok;
      }
      oncekiDugum = adres;
      adres = adres->sonraki;
    }
    return kok;
  }
}

// BAĞLI LİSTEYİ YAZDIR**************************************************************************************
// Kök ve iterator bilgisini parametre olarak alır. İterator boşsa liste boştur.
// Aksi halde iterator->sonraki NULL olana kadar liste yazdırılır.
void yazdir(dugum *adres)
{
  if (adres==NULL)
  {
    cout<<"Liste bos"<<endl;
  }
  else
  {
    while(adres!=NULL)
     {
      cout<<adres->ID<<endl;
      adres = adres->sonraki;
    }
  }
  
}

// BAĞLI LİSTEDE ARAMA**************************************************************************************
// Kökten başlayarak sona ilerler ve anahtarın kaçıncı sırada olduğunu arar.
// Anahtarı bulursa iteratorü anahtarın bulunduğu düğüme getirir.
dugum *ileriara(dugum *adres, int veri)
{
  int siraNo = 0;
  while(adres!=NULL)
  {
    siraNo++;
    if (adres->ID == veri)
    {
      cout<<"Aranan veri "<<siraNo<<".dugumde"<<endl;
      return adres;
    }
    adres = adres->sonraki;
  }
  cout<<"Veri bulunamadi."<<endl;
  return NULL;
}

dugum *geriara(dugum *kok, dugum *son, int veri)
{
  int siraNo = 0;
  dugum *gosterici = son;
  while(gosterici!=kok)
  {
    siraNo++;
    if (gosterici->ID == veri)
    {
      cout<<"Aranan veri "<<siraNo<<".dugumde"<<endl;
      return gosterici;
    }
    gosterici = gosterici->onceki;
  }
  cout<<"Veri bulunamadi."<<endl;
  return NULL;
}

int main()
{
  // Yeni bağlı liste oluştur
  dugum *kok = new dugum;
  kok->sonraki = NULL;
  
  // İşlem yapacağımız düğüm bilgisi için bir iterator oluşturuyoruz
  // Bu iterator ile bir düğümü işaret edersek o düğümden sonra araya düğüm ekleyebiliriz.
  dugum *gosterici = NULL;
  
  // Örnek düğümler ekle
  gosterici = ekle(kok, gosterici, 10);
  gosterici = ekle(kok, gosterici, 20);
  gosterici = ekle(kok, gosterici, 30);
  
  // Listeyi yazdır
  yazdir(kok);
  
  // Listede değer ara
  ileriara(kok, 40);
  
  
  // Geri arama için önce listenin sonuna git
  dugum *son;
  son = kok;
  while(son->sonraki!=NULL) son = son->sonraki;
  geriara(kok, son, 30);
  
  // Listeden düğüm sil
  kok = sil(kok, 10);
  kok = sil(kok, 20);
  kok = sil(kok, 30);
  
  // Listeyi yazdır
  yazdir(kok);
  
  gosterici = ekle(kok, gosterici, 50);
  yazdir(kok);
}

 

%d blogcu bunu beğendi: