17
Kas
2023

YBS bölümü Matlab ile uygulama geliştirme dersi örnek kodlar

Kullanıcı tarafından girilen sayının 2 katını hesaplayıp yazdıran script

clc;
clear all;
sayi = input('Bir sayı giriniz: ');
sonuc = sayi * 2;
disp(['Bulunan sonuç: ', num2str(sonuc)]);

Kullanıcı tarafından yarıçapı girilen dairenin çevresi ve alanını yazdıran script

r = input('Yarıçapı giriniz:');
cevre = 2*pi*r;
disp(['çevre:',num2str(cevre)]);
disp(['alan:',num2str(pi*r*r)]);

İki kenar uzunluğu girilen dik üçgenin hipotenüsünü hesaplayan script

a = input('Birinci kenarı giriniz:');
b = input('İkinci kenarı giriniz:');
c = sqrt(power(a,2)+power(b,2));
disp(['Hipotenüs:',num2str(c)]);

 

%d