19
Mar
2024

Veri yapıları ve algoritmalar dersi kaynak kodlar

20.03.2024

Float precision

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
  float a = 1.23456789;
  cout<<a;
  cout<<"\n";
  cout<<setprecision(8)<<a;
}

27.03.2024

Toplama işlemi

// ilk dersimizin programı
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int a;
  cout<<"Bir sayı giriniz"<<endl;
  cin>>a;
  int b;
  cout<<"Bir sayı daha giriniz"<<"\n";
  cin>>b;
  cout<<"Toplam: "<<a+b<<" sonucuna ulaştık.";
}

Vize-final-ortalama örneği (Tür dönüşümü)

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int vize, final, ortalama;
  cout<<"vize notunu gir: "<<endl;
  cin>>vize;
  cout<<"final notunu gir: "<<endl;
  cin>>final;
  ortalama = (float(vize)*.4)+((float)final*.6);
  cout<<"Ortalama: "<<ortalama;
}

17.04.2024

2 tamsayıdan a/b işleminin sonucunu ondalık formda gösteren örnek

#include<iostream>
using namespace std;
main(){
int a, b;
  cout<<"1.sayı: ";
  cin>>a;
  cout<<"2.sayı: ";
  cin>>b;
  cout<<"Sonuç: "<<(float)a / (float)b;
  return 0;
}

Girilen sayı 5 ile 10 arasında mı?

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a;
  bool kontrol;
  cout<<"sayı giriniz. ";
  cin>>a;
  
  //if((a>5) && (a<10)) cout<<"merhaba";
  
  kontrol = a>5 && a<10 ;
  cout<<kontrol;
  
  return 0;
}

Girilen sayı 12 hariç 5 ile 15 arasında olsun.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a;
  bool kontrol;
  cout<<"sayı giriniz. ";
  cin>>a;
  
  kontrol = (a>5) && (a<15) && (a!=12);
  
  if (!kontrol) {
    cout<<"yanlış sayı girilmiş";
  }
  return 0;
}

Girilen sayı 1 ile 5 arasında veya 10 ile 15 arasında

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  // Girilen sayının değeri 1 ile 5 arasında veya 10 ile 15 arasında
  int a;
  bool kontrol;
  cout<<"sayı giriniz. ";
  cin>>a;
  
  kontrol = ((a>1) && (a<5)) || ((a>10) && (a<15));
  
  if (kontrol) {
    cout<<"aferin";
  }
    return 0;
}

Ternary operatörü

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  // Ternary operatörü
  int a,b;
  char c; 
  cout<<"1.sayı: "; cin>>a;
  cout<<"2.sayı: "; cin>>b;
  
  c = a>b ? 'E' : 'H';  
  
  if (a>b) c = 'E';
  else c = 'H';
  
  cout<<c;
}
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  // Ternary operatörü
  
  char tus;
  int k; 
  cin>>tus;
  
  k = (tus=='E')||(tus=='e') ? 0 : 4;
  cout<<"k değeri: "<<float(k);
}
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  // Ternary operatörü
  
  int a,b,c;
  cout<<"1.sayı:";cin>>a;
  cout<<"2.sayı:";cin>>b;
  cout<<"3.sayı:";cin>>c;
  
  a = a<b ? a:b;
  a = a<c ? a:c;
  cout<<"en küçük sayı: "<<a;
}