İçerik tasarımı dersi proje konuları

Derste her öğrenci WordPress İYS kullanarak bir web sitesi oluşturacaktır. Her öğrenci hazırladığı sitenin, aşağıdaki tabloda belirtilen derste sunumunu yapacaktır.