CV

user-3

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak ZTYO, Burdur, TR
+90 (248) 213 87 54
hbmacit@gmail.com
www.hbmacit.com

Öğrenim Bilgileri

18 Mart Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2004 Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2012 Yüksek Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2019 Doktora
Yabancı Dil: İngilizce Yökdil 85,00YDS 81,25

Makaleler

Macit, H.B. (2024). The Effect of Resolution and Watermark Strength on Multi-level DWT Image Watermarking, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (12)2, 1178-1191, DOI:10.29130/dubited.1246175 UlusalHakemliTR Dizin

Macit, H.B. (2023). Müfredat ve Sektör Açısından Devlet Üniversitelerimizdeki Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümünün İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, (7)2, 231-244, DOI:10.31200/makuubd.1291649 UluslararasıHakemli

Macit, H.B. (2023). Yerel İnternet Haberciliğinde Tık Tuzağı: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği, Yeni Medya, (14)Bahar, 251-265, DOI: 10.55609/yenimedya.1263887 UlusalHakemliTR Dizin

Macit, H.B., Koyun, A. (2023). An Active Image Forgery Detection Approach Based on Edge Detection, Computers, Materials & Continua, (75)1, 1603-1619, DOI:10.32604/cmc.2023.036216 UluslararasıHakemliSCI-Expanded

Macit, H.B. (2022). A Crypto-Stegano Hybrid Application on Spatial Domain, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (5)2, 154-164, DOI:10.55117/bufbd.1100693 UluslararasıHakemli

Macit, H.B. (2022). Implementation of a Low-Cost Tamper Detection Method for RGB Images, Batman University Journal of Life Sciences, 12(2), 105-118, DOI:10.55024/buyasambid.1093220. UluslararasıHakemli

Macit, H.B., Koyun, A. (2020). A New Imperceptible Steganography Method For Grayscale Images, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(2), 357-365, DOI:10.21923/jesd.537183. UlusalHakemliTR Dizin

Güngör, O., Macit, H.B. (2020). Investigation of the Relationship between Vibration, Cutting Forces and Tool Wear During the Processing of Inconel 718 Super Alloy under Coolant Pressure Jet-Assisted Turning with Variance Analysis, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (11)1, 46-52. DOI:10.29048/makufebed.599737 UluslararasıHakemli

Macit, G., Macit, H.B. (2019) Cyberloafing: A Research on Employees of Directorate of National Property, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(6), 299-306, DOI:10.18506/anemon.506586. UlusalHakemliTR Dizin

Koyun, A., Macit, H.B. (2019). A Multi Block Entropy Based Blind Watermarking Method Using Region Detection Approach for Authentication of Medical Images, Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, (14)4, 573–582. UluslararasıHakemli SCI-Expanded

Macit, H.B., Koyun, A., Yüksel, M.E. (2019). Embedding Data Crypted With Extended Shifting Polybius Square Supporting Turkish Character Set, BEU Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), 234-242, DOI:10.17798/bitlisfen.455126 UlusalHakemli TR Dizin

Macit, H.B., Macit, G., Güngör, O. (2018). A Research On Social Media Addiction and Dopamine Driven Feedback, MAKÜ İİBFD, (5)3, 882-897, DOI: 10.30798/makuiibf.435845 UluslararasıHakemliESCI

Güngör, O., Macit, H.B., Çakır, A. (2018). Algorithm Developed for Preventing Time Loss Calculating RMS of Vibration Signals, MAKÜ FBED, (9)Supplementary Issue 1, 248-252, DOI:10.29048/makufebed.430883 UlusalHakemli

Koyun, A., Macit, H.B. (2018). Generating A Stego-Audio Data Using LSB Technique And Robustness Test, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(1), 87-92, DOI:10.21923/jesd.319330 UlusalHakemliTR Dizin

Koyun, A., Macit, H.B. (2012). Aritmetik Algoritmalar Kullanılarak Farklı Donanım Platformlarında Benchmark Testi Uygulaması, SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (16)3, 260-263 UluslararasıHakemli

Kitaplar

Macit, H.B., Koyun, A. (2023). Sayısal Filigran, Güncel Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışmaları, 39-67, Akademisyen Kitabevi, ISBN:978-625-399-378-8 BilimselKitap BölümüUluslararası

Kaya, Ş., Macit, H.B. (2023). Classification of Lung Cancer with Deep Learning Methods Using Histopathology Images, Engineering Sciences and Technologies Researches, 163-171, Livre de Lyon, ISBN:978-2-38236-599-1 BilimselKitap BölümüUluslararası

Macit, H.B. (2022). Developing a Device That Tracks the Instant Side Effects of Face Mask Use in Daily Life, Eğitim ve Bilim Araştırmaları 2022, Çizgi Kitabevi, ISBN: 978-605-196-941-1, 1-9 BilimselKitap BölümüUluslararası

Macit, H.B. (2022). A Simple Approach to Digital ID Card Image Security, Eğitim ve Bilim Araştırmaları 2022, Çizgi Kitabevi, ISBN: 978-605-196-941-1, 1-9 BilimselKitap BölümüUluslararası

Macit, H.B., Güngör, O. (2019). Tamper Detection and Self-Recovery on Grayscale Images, Bilim ve Teknolojide Yeni Bakışlar, Çizgi Kitabevi, ISBN: 978-605-196-396-9, 1-9 BilimselKitap BölümüUluslararası

Macit, H.B., Macit, G. (2018). Affects of Social Media Addiction: A Survey, Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları 2018, Çizgi Kitabevi, ISBN: 978-605-196-229-0 BilimselKitap BölümüUluslararası

Bildiriler

Baş, B., Macit, H.B. (2023). A Brief Review On Instagram Advertising, 8th Asia Pacific International Modern Sciences Congress, Delhi, India Tam MetinUluslararası

Macit, H.B. (2023). Hamming Coding to Improve the Integrity of Text-to-Image Steganography, 7'th International Innovative Studies&Contemporary Scientific Research Congress, Tokyo Tam MetinUluslararası

Macit, H.B. (2023). An Improved Block Based Hybrid Edge Detection Method to Support Text Recognition on Noisy Images, VII.International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Frankfurt Tam MetinUluslararası

Macit, H.B. (2019). Gauss Filtering for Determining Region of Interest on Medical Images, International Congress Of Science Culture And Education, Alanya Tam MetinUluslararası

Macit, H.B., Koyun, A. (2019). Tamper Detection and Recovery on RGB Images, International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering, 972-981, Manavgat, DOI: 10.1007/978-3-030-36178-5_86 Tam MetinUluslararası

Macit, H.B., Koyun, A. (2019). A Review on Watermarking Techniques for Multimedia Security, International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering, 406-417, Manavgat, DOI:10.1007/978-3-030-36178-5_30 Tam MetinUluslararası

Macit, H.B., Koyun, A., Güngör, O. (2018). A Review and Comparison of Steganography Techniques, 4’th International Academic Research Congress, 37-44, Alanya Tam MetinUluslararası

Güngör, O., Macit, H.B. (2018). Kesici Takımlarda Basınç ile Titreşim Arasındaki İlişkinin Varyans Analizi ile (SPSS Programı Kullanılarak) Yorumlanması, 4’th International Academic Research Congress, Alanya ÖzetUluslararası

Macit, H.B., Koyun, A. (2017). A Study Over Audio Steganography and Stego-Attacks, 4’th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, Antalya, ÖzetUluslararası

Projeler

Skolyoz Rehabilitasyonu İçin Beden Egzersizi Önerisinde Yapay Zekâ Kullanımı, MAKÜ-BAP, 0988-YL-24, (2023) MAKÜBAP

Mobil Cihaz Görüntüleri İçin Entropi Tabanlı Kırılgan Damgalama Metodu Geliştirilmesi, SDÜ-BAP, 4382-D1-15, (2015) SDÜBAPTamamlandı

Benchmarking Algoritmaları ve Benchmark Uygulaması Geliştirme, SDÜ-BAP, 2916-YL-11, (2011) SDÜBAPTamamlandı

İdari Görevler

MAKÜ ZTYO Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanlığı 20202021202220232024
MAKÜ ZTYO Müdür Yardımcılığı 2023
MAKÜ Tefenni MYO Müdür Yardımcılığı 2018

Verilen Dersler

Doktora
Kriptoloji 2022/2023
Yüksek lisans
Lisans
Bilgisayar Ağları 2021/2022
Bilgisayar Ağlarına Giriş 2019/20202020/20212021/20222022/2023
Bilişim Teknolojileri 2020/20212021/2022
Bitirme Projesi-Donanım 2023/2024
Dijital Görüntü Çözümleme 2023/2024
İçerik Tasarımı 2020/20212021/2022
İşletmede Mesleki Eğitim 2023/2024
Kariyer Planlama 2023/2024
Kriptoloji 2022/2023
Matlab ile Uygulama Geliştirme 2022/20232023/2024
Mesleki Yabancı Dil I 2020/20212021/2022
Nesnelerin İnterneti 2021/20222022/20232023/2024
Programlama Temelleri I 2021/2022
Programlamaya Giriş 2020/20212023/2024
Robotik Kodlama 2021/2022
Sayısal Elektronik 2021/20222022/20232023/2024
Temel Bilgi Teknolojileri I 2017/2018
Temel Elektronik 2020/20212021/20222022/2023
Veri Yapıları ve Algoritmalar 2020/20212021/20222022/20232023/2024
Önlisans
Ağ Temelleri 2016/20172017/20182018/20192019/2020
Arama Motoru Optimizasyonu 2016/2017
Bilgisayar Donanımı 2017/2018
Çevre Birimleri 2018/2019
Görsel Programlama I 2019/2020
İngilizce II 2019/2020
İnternet Programcılığı I 2018/20192019/20202020/2021
Matematik 2017/20182018/20192019/2020
Mesleki Matematik 2017/20182018/20192019/2020
Mesleki Yabancı Dil 2017/20182018/20192019/20202020/2021
Programlama Temelleri 2017/20182018/20192019/2020
Temel Bilgi Teknolojileri I 2018/2019
Temel Bilgi Teknolojileri II 2019/2020
Veri Madenciliği 2017/20182018/20192019/20202020/2021
Yapay Zekaya Giriş 2018/20192019/20202020/2021