09
Oca
2020

Arduino ile röle kullanımı

Röle; küçük akım ve gerilimle çalışan bir cihazla yüksek akım ve gerilimle çalışan başka bir cihazı kontrol etmek için kullanılan anahtarlama elemanıdır. Röle çekirdeğindeki bobine düşük voltaj elektrik uygulandığında oluşan manyetik alan ile kontak kapatılır ve yüksek voltaj iletim için anahtarlana yapılmış olur. Bobindeki elektrik enerjisi kesildiği anda kontak yay sayesinde tekrar açılır ve yüksek voltaj iletim kesilir.

Röle üzerinde yüksek akım tarafında üç adet bağlantı bulunur. Bunlar:

 1. COM (Common): Ortak giriştir. Röle’ nin anahtarlayacağı gerilim kaynağı bu girişe bağlanır.
 2. NO (Normally Open): Bu bağlantı “normalde açık bağlantı” dır. Röleye sinyal gelmiyorken veya röleye güç verilmediği zamanlarda bu bağlantı COM bağlantısı ile iletim durumundadır. Yani devre açıktır. Ancak röle sinyal aldığında devre kapanır.
 3. NC (Normally Closed): Bu bağlantı “normalde kapalı bağlantı” dır. Röleye açma sinyali geldiğinde bu bağlantı COM bağlantısı ile iletim durumuna geçer ve sinyal geldiği sürece iletim durumunda kalır. Yani devre açılır. Röleye herhangi bir sinyal gelmiyorsa devre kapalıdır.

Arduino kartı ile röle modülü kullanarak AC veya DC gerilimle çalışan cihazların açma kapama işlemini yapmak mümkündür. Tek röleli bir röle modülünde, bir tarafta NO, NC ve COM bağlantıları bulunurken, diğer tarafta V+, GND ve sinyal bağlantıları bulunur. Röle modüllerinin tek röleli, iki röleli, dört röleli, sekiz röleli ve daha fazla röleli modellerini bulmak mümkündür. Ayrıca röle modülleri 5V ve 12V beslemeli olarak satılmaktadır. Projede birden fazla röle kullanılacaksa veya 12V beslemeli röle kullanılacaksa, röleleri harici bir güç kaynağı ile beslemek gerekir.

Malzemeler

 • 1 adet Arduino
 • 1 adet 5V röle modülü
 • 1 adet 220V lamba

Bağlantı şeması

Burada rölenin sinyal girişi Arduino kartının 7 numaralı I/O pinine bağlanmıştır. 5V beslemeli röle modülü kullanıldığı için röle modülünün enerjisi Arduino kartındaki 5V ve GND pinlerinden alınmıştır. Rölenin NC ve COM bağlantıları 220V AC kaynağının faz veya nötr tarafına bağlanmıştır. Böylece 7 numaralı pin HIGH sinyali gönderdiğinde devre tamamlanıp lamba yanacak, LOW sinyali gönderdiğinde lamba sönecektir.

Kaynak kod

void setup() {
 // Rölenin bağlı olduğu 7 numaralı pini çıkış pini olarak ayarla
 pinMode(7,OUTPUT);
}

void loop() {
 digitalWrite(7,HIGH); // Röleyi açık konuma getir
 delay(3000); // 3 saniye bekle
 digitalWrite(7,LOW); // Röleyi kapalı konuma getir
 delay(3000); // 3 saniye bekle
}

Kaynak kod Arduino yüklendiğinde röle her 6 saniyenin 3 ilk saniyesi boyunca açık konumda, diğer 3 saniyesi boyunca kapalı konuma olacaktır.