18
Oca
2020

Arduino ile MQ-135 hava kalite sensörü kullanımı

MQ-135 sensör; NH3, NOx, Alkol Buharı, Benzen, Duman ve CO2 gazlarının miktarına göre hava kalitesini ölçer. Ölçüm değeri 10 ile 1000ppm arasındadır.

Sensör üzerinde +5V, GND, DO (Dijital çıkış) ve AO (Analog çıkış) olmak üzere 4 pin bulunur. Havadaki NH3, NOx, Alkol Buharı, Benzen, Duman ve CO2 gazlarının oranı yükseldikçe analog çıkıştan okunan voltaj yükselir, yani okunan AO voltajı ne kadar yüksekse hava kalitesi o kadar düşüktür. Sensör modülü üzerindeki potansiyometre ile bir eşik değeri ayarlanır. Ölçülen ppm değeri, potansiyometre ile ayarlanan eşik değerinden düşük ise DO çıkışından HIGH (1) okunur. Eşik değeri aşıldığında DO çıkışından LOW (0) sinyali okunur.

Malzemeler

 • 1 adet Arduino
 • 1 adet MQ-135 sensör modülü

Bağlantı şeması

Kaynak kod

const int AOUTpin=A3; // Analog çıkış pini
const int DOUTpin=7; // Dijital çıkış pini
int esik; // Eşik değeri
int ppm; // Ölçülen ppm değeri

void setup() {
 Serial.begin(9600); // Seri port başlat
 pinMode(DOUTpin, INPUT); 
}

void loop()
{
 ppm= analogRead(AOUTpin); // ppm değerini Analog pinden oku
 esik= digitalRead(DOUTpin); // eşik değerinin aşılıp aşılmadığını oku
 Serial.print(" Hava kirliliği: "); 
 Serial.print(ppm); //Hava kirliliği miktarını yaz
 Serial.print("ppm.");
 // Eşik değerinin aşılıp aşılmadığını kontrol et ve seri porta yaz
 if (esik == 1)
 {
  Serial.println("Kirlilik eşik değerinin altında");
 }
 else
 {
  Serial.println("Kirlilik eşik değerinin altında");
 }
 delay(500); // Yarım saniye bekle
}

Kaynak kod çalıştırıldığında, hava kirliliği miktarı seri port ekranında aşağıdaki şekilde izlenecektir.