17
Haz
2020

C++ ile dinamik dizi ve pointer kullanarak “+ – sayı bulma oyunu”

Bu yazıda bir dönem oldukça popüler olan bir sayı bulma oyununun C++ ile kodlanması anlatılmaktadır. Oyunda temel olarak bilgisayar 4 haneli bir sayı tutmakta ve kullanıcı bu sayıyı tahminlerle bulmaya çalışmaktadır. Genel olarak algoritma aşağıdaki gibi açıklanabilir:

 1. Bilgisayar rasgele 4 haneli bir sayı tutar (Sayının rakamları birbirinden farklı olmalı ve ilk basamağı 0 olmamalıdır.)
 2. Kullanıcı 4 haneli bir tahmin söyler. (Tahminin rakamları birbirinden farklı olmalı ve ilk basamağı 0 olmamalıdır. )
 3. Bilgisayar tuttuğu sayı ile kullanıcının tahminini karşılaştırır. İki sayıdaki aynı rakamlar işleme alınır.  Basamağı ve değeri aynı olan her rakam için ekrana bir adet “+”,  basamağı farklı ancak değeri aynı olan her rakam için ekrana bir adet “-” yazdırılır.

Örneğin bilgisayarın tuttuğu sayı 5670 olsun.
Oyuncunun ilk tahmini 5916 olsun. Burada oyuncu 5 rakamını basamak yeri ile beraber doğru bildiği için ekrana “+” yazılır. Ayrıca oyuncu 6 rakamını da bilmiştir ancak basamak yeri doğru değildir. Bu durumda da ekrana bir adet “-” yazdırılır. Yani 5916 tahmini sonucunda ” + – ” sonucu alınır.
Oyuncunun ikinci tahmini 5607 olsun. Burada oyuncu 5 ve 6 rakamlarını basamak yeri ile beraber bilmiştir. 0 ve 7 rakamlarını da bulmuştur ancak basamak yeri doğru değildir. Bu durumda ekrana “+ + – -” yazdırılacaktır.

Sonuç olarak oyuncu, tahminlerine karşılık bilgisayardan aldığı “+” ve “-” cevaplarına göre bilgisayarın tuttuğu sayıyı belirli bulmaya çalışacaktır. Oyuncunun tahmin hakkı sınırlıdır.

 • Eğer kullandığınız derleyici srand()  fonksiyonu ile ilgili hata verirse #include<stdlib> ve #include<ctime> satırlarını silerek bu kütüphaneleri devre dışı bırakınız.
#include<iostream>
#include<cstdlib> 
#include<ctime> /
using namespace std;

// Bilgisayarın 4 haneli sayı tutmasını sağlayan fonksiyon
void SayiTut(int *ptr) // 4 haneli rasgele sayi üret
{
 srand (time(NULL));
 for (int i=0; i<4; i++)
 {
  // Dizinin sıradaki rakamını rasgele tut ve belleğe yaz
  *(ptr+i) = rand() % 9;
  // Eğer 1. rakam 0 seçilmişse, farklı bir rakam seçilene kadar tekrar dene
  while((i == 0) && (*ptr == 0))
  {
   *ptr = rand() % 9;
  }
  // Eğer seçilen rakam, bundan önceki rakamlardan biriyle aynı ise farklı bir rakam seçilene kadar tekrar dene
  for (int j = i; j>=0; j--)
  {
   while ((i!=j) && (*(ptr+i) == *(ptr+j)))
   {
    *(ptr+i) = rand() % 8 + 1;
   }
  }
 }
}

// Kullanıcının tahmin girmesini sağlayan fonksiyon
int TahminAl(int *TahminPtr, int *no, int *SayiPtr)
{
 bool hata = false;
 char *key; // Kullanıcının tahmin yazacağı dinamik diziyi oluştur
 key = new char[4];
 cout<<endl<<*no<<". tahmininizi giriniz: ";
 cin>>key;
 for (int i=0; i<4; i++)
 {
  *(TahminPtr+i) = key[i]-48;
 }
  delete [] key; // Dinamik diziyi sil
 // Alınan tahminin kurallara uygun olup olmadığını kontrol et
 // Tahminin ilk rakamı 0 olamaz
 if (*TahminPtr == 0)
 {
  cout<<"Tahminin ilk rakamı sıfır olamaz."<<endl;
  hata = true;
 }
 for (int i=0; i<4; i++)
 {
  // Tahminde eksik tuşlama yapılamaz
  if ((!hata) && ((*(TahminPtr+i) == -48)))
  {
   cout<<"Girdiğiniz sayı 4 haneli olmalıdır."<< endl;
   hata = true;
  }
  // Tahminde rakam dışında bir tuşlama yapılamaz
  if ((!hata) && ((*(TahminPtr+i) <0) || (*(TahminPtr+i) >9)))
  {
   cout<<"Yalnızca rakam tuşlayınız."<< endl;
   hata = true;
  }
  for (int j=i; j>=0; j--)
  {
   if ((!hata) && (i!=j) && (*(TahminPtr+i) == *(TahminPtr+j)))
   {
    // Tahminde aynı rakam 2 defa kullanılamaz
    cout<<"Aynı rakam birden fazla girilemez."<< endl;
    hata = true;
   }
  }
 }
 // Eğer tahminde hata yoksa + ve - leri hesaplayıp ekrana yazdır
 if(!hata)
 {
  for (int i=0; i<4; i++) // Önce + olan sayıları bul
  {
   for (int j=0; j<4; j++)
   {
    if ((i==j) && (*(SayiPtr+i) == *(TahminPtr+j))) cout<<"+ ";
   }
  }
  for (int i=0; i<4; i++) // Sonra - olan sayıları bul
  {
   for (int j=0; j<4; j++)
   {
    if ((i!=j) && (*(SayiPtr+i) == *(TahminPtr+j))) cout<<"- ";
   }
  }
  return 1; // Hata yoksa 1 döndür
 }
 else return 0; // Hata varsa 0 döndür
}

int main()
{
 int *Sayi;
 Sayi = new int[4]; // Bilgisayarın tuttuğu sayıyı dinamik dizi ile oluştur

 int TahminNo = 1; // Oyuncu kaçıncı tahminini yapıyor?
 int TahminHak = 10; // Oyuncunun toplam tahmin hakkı
 SayiTut(Sayi);
 cout<<"Sayi tutuldu. Kullanılan bellek adresi aralığı: "<<Sayi<<" - "<<Sayi+4<<endl;
 while (1==1)
 {
  // Tahmin her alındığında yeni bir dinamik dizi oluştur, karşılaştırma yaptıktan sonra sil
  int *Tahmin;
  Tahmin = new int[4];
  TahminNo = TahminNo + TahminAl(Tahmin, &TahminNo, Sayi);
  // Oyuncu sayıyı buldu
  if ((Tahmin[0]==Sayi[0]) && (Tahmin[1]==Sayi[1]) && (Tahmin[2]==Sayi[2]) && (Tahmin[3]==Sayi[3]))
  {
   cout<<"Tebrikler. Bilgisayarın tuttuğu sayıyı "<<TahminNo-1<<" tahminde buldunuz: "<<Sayi[0]<<Sayi[1]<<Sayi[2]<<Sayi[3]<<endl;
   break;
  }
  // Oyuncu verilen tahmin haklarını kullanarak sayıyı bulamadı, oyunu kaybetti
  if (TahminNo > TahminHak)
  {
   cout<<"Bilemediniz. Bilgisayarın tuttuğu sayı: "<<Sayi[0]<<Sayi[1]<<Sayi[2]<<Sayi[3]<<endl;
   break;
  }
  delete [] Tahmin;
 }

 delete [] Sayi;
 return 0;
}

Kod çalıştırıldığında örnek bir oyun ekranı aşağıdaki gibidir:

Oyuncu tahminlerini yaptı ancak sayıyı bulamadıysa aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacaktır:

Oyuncu tahmin yaparken kural dışı tahmin yaparsa, yani; rakam dışında bir karakter tuşlarsa, ilk rakamı 0 olan bir sayı tuşlarsa veya iki veya daha fazla rakamı aynı olan bir sayı tuşlarsa, bu durum oyuncuya bir hata mesajı ile bildirilmektedir.