18
Haz
2020

Arduino ile I2C OLED ekran kullanımı

OLED; Organik LED veya organik ışık yayan diyot olarak adlandırılan, elektrominesans tabakanın elektrik akımına karşılık ışık yayan bir organik film olduğu ekran teknolojisine verilen addır. OLED ekran arka ışık olmadan çalışır çünkü temelde her piksel görünür ışık yayar. Böylece derin siyah seviyeleri gösterebilir ve bir sıvı kristal ekrandan (LCD) daha ince ve daha hafiftir.

Arduino ile kullanılmak üzere geliştirilmiş çok sayıda OLED ekran bulunmaktadır. Bu yazıda, yukarıdaki resimdeki gibi I2C arayüzü kullanan, 128×64 çözünürlüğe sahip ve 0,96″ büyüklüğünde bir OLED kullanılarak ekrana yazı yazdırma gösterilmiştir.

Malzemeler

 • 1 adet Arduino
 • 1 adet 0,96″ OLED LCD

Bağlantı şeması

Kaynak kod

Kütüphane dosyasını indirmek için tıklayınız.

#include "U8glib.h"

U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // Ekran nesnesini tanımla

void draw(void) { // Çizim fonksiyonu
 
 String Str;

 u8g.setFont(u8g_font_unifont);  // Font seçimi
 u8g.setPrintPos(0, 24);     // Ekran yerleşimi seçimi
 Str="www.hbmacit.com";
 u8g.print(Str); 

 u8g.setFont(u8g_font_profont12); // Font seçimi
 u8g.setPrintPos(0, 52);     // Ekran yerleşimi seçimi
 Str="Huseyin Bilal Macit"; 
 u8g.print(Str);
}

void setup(void) {
}

void loop(void) {  
 // Oluşturulan her çizim fonksiyonu için aşağıdaki 4 satır tekrar yazılabilir
 u8g.firstPage(); 
 do {
  draw();
 } while (u8g.nextPage());

 delay(25);
}

Kaynak kod yüklendiğinde elde edilen görüntü aşağıdaki gibidir.