03
Eyl
2020

Python ile serbest düşme hesaplama

Serbest düşme; belli bir yükseklikten serbest bırakılan cismin başka bir kütle çekiminden etkilenmeden yere çarpana kadar gerçekleştirdiği harekettir. Serbest düşme hareketinde cismin ilk hızı 0′ dır. Cismin yere doğru hızlanarak düşmesini sağlayan etkiye yerçekimi ivmesi (G) denir. Yerçekimi ivmesi dünyada 9,80665 (metre/saniye kare) olarak ölçülmüştür. Sürtünmesiz ortamda serbest düşme hareketi kütleden bağımsızdır. Yani bir pinpon topu ile bovling topu aynı yükseklikten bırakıldığında anda yere düşecektir.

Aşağıdaki Python programı ile, sürtünmesiz ortamda bir serbest düşme hareketinin sonucu hesaplanmıştır. Kullanıcının girdiği yükseklikten (metre cinsinden) düşen cismin yere kaç saniye sonra ve kaç metre/saniye hızla çarpacağı hesaplanıp ekrana yazdırılmaktadır.

# Serbest düşme hesaplaması www.hbmacit.com
import math
G = 9.80665
def SureHesapla(yukseklik):
    return math.sqrt(2 * (yukseklik) / G)

def HizHesapla(sure):
    return G * (sure)

yukseklik = input("Cismin serbest bırakıldığı yüksekliği giriniz: ")
YereDusmeSuresi = SureHesapla(int(yukseklik))
print("Cisim yere ", YereDusmeSuresi, " saniye sonra düşer.")
YereCarpmaHizi = HizHesapla(YereDusmeSuresi)
print("Cisim yere ", YereCarpmaHizi, " m/s hızla çarpar.")

Program çalıştığında örneğin cismin bırakıldığı yükseklik 180 olarak girildiğinde verdiği çıktılar aşağıdaki şekildedir.