14
Kas
2023

Sayısal elektronik dersi çalışma soruları

Sinyal kavramı, sayı sistemleri ve sayısal kodlar konu başlıkları için örnek çalışma soruları

 1. 0-20 arasındaki sayıları ikili, onlu ve onaltılı biçimde yazınız.
 2. (1471)10 = (?)2
 3. (571,571)10 = (?)2
 4. (1453)10 = (?)16
 5. (100101000111)2 = (?)10
 6. (3526)8 = (?)2
 7. (1101011)2 + (100111)2 = ?
 8. (11011)2 + (100111)2 = ?
 9. (55200)10 ve (19999)10 sayılarının r tümleyenini bulunuz.
 10. (10011011)2 ve (110110)2 sayılarının r tümleyenini bulunuz.
 11. (1101011)2 – (100111)2 işlemini r tümleyene göre yapınız.
 12. (11011)2 – (1011)2 işlemini r-1 tümleyene göre yapınız.
 13. (1101011)2 . (101)2 = ?
 14. (1101011)2 / (101)2 = ?
 15. (213)10 ve (A1F)16 sayılarının 8421 BCD karşılığını bulunuz.
 16. (1001001100)2 ve (10111011)2 sayılarını Gray koduna çeviriniz.
 17. (101110)Gray ve (10111011)Gray sayılarını ikili sisteme çeviriniz.
 18. (72)10 = (?)+3
 19. (00110111)+3 = (?)10
 20. (1010000110)5te2 = (?)10
 21. (10011010)2 ve (11000001)2 sayılarına çift eşlik biti ekleyiniz.
 22. f=A’B+A+AB ifadesini sadeleştiriniz.
 23. A=AB+A ifadesini VENN şeması ile ispatlayınız.
 24. f=A’B’+ABCD+ABC’D’ ifadesini sadeleştiriniz.

 

%d