14
Kas
2023

Sayısal elektronik dersi çalışma soruları

Sinyal kavramı, sayı sistemleri ve sayısal kodlar konu başlıkları için örnek çalışma soruları

 1. 0-20 arasındaki sayıları ikili, onlu ve onaltılı biçimde yazınız.
 2. (1471)10 = (?)2
 3. (571,571)10 = (?)2
 4. (1453)10 = (?)16
 5. (100101000111)2 = (?)10
 6. (3526)8 = (?)2
 7. (1101011)2 + (100111)2 = ?
 8. (11011)2 + (100111)2 = ?
 9. (55200)10 ve (19999)10 sayılarının r tümleyenini bulunuz.
 10. (10011011)2 ve (110110)2 sayılarının r tümleyenini bulunuz.
 11. (1101011)2 – (100111)2 işlemini r tümleyene göre yapınız.
 12. (11011)2 – (1011)2 işlemini r-1 tümleyene göre yapınız.
 13. (1101011)2 . (101)2 = ?
 14. (1101011)2 / (101)2 = ?
 15. (213)10 ve (A1F)16 sayılarının 8421 BCD karşılığını bulunuz.
 16. (1001001100)2 ve (10111011)2 sayılarını Gray koduna çeviriniz.
 17. (101110)Gray ve (10111011)Gray sayılarını ikili sisteme çeviriniz.
 18. (72)10 = (?)+3
 19. (00110111)+3 = (?)10
 20. (1010000110)5te2 = (?)10
 21. (10011010)2 ve (11000001)2 sayılarına çift eşlik biti ekleyiniz.
 22. f=A’B+A+AB ifadesini sadeleştiriniz.
 23. A=AB+A ifadesini VENN şeması ile ispatlayınız.
 24. f=A’B’+ABCD+ABC’D’ ifadesini sadeleştiriniz.
 25. f = ABC’+A’B’+CD lojik ifadesini gerçekleştiren devreyi tasarlayınız.
 26. f = ABCD⊕A’B’C’D’ lojik ifadesini gerçekleştiren devreyi tasarlayınız.
 27. Girişlerin aynı olması durumunda 1 çıkışı verecek 3 girişli devreyi tasarlayınız.
 28. Herhangi 3 giriş aynı anda lojik 1 olduğunda 1 çıkışı veren lojik devreyi tasarlayınız.
 29. f(A,B,C) = ∑(1,2,3) ifadesini gerçekleştiren lojik devreyi tasarlayınız.
 30. Bir tarla sulama sistemi için bir yağmur sensörü, bir toprak nem sensörü bir sıcaklık sensörü kullanılacaktır. Yağmur sensörü yağmur varsa lojik 1 çıkışı vermektedir. Toprak nem sensörü nem değeri yüksekse lojik 1 çıkışı vermektedir. Sıcaklık sensörü hava sıcaksa lojik 1 çıkışı vermektedir. Sistemin çıkışı bir havalandırma motoruna bir de sulama pompasına bağlanacaktır. Bu sistemin yağmursuz ve serin havalarda, toprak nemi düşükse sulama yapması istenmektedir. Havalandırma sisteminin yalnızca yağmurlu ve sıcak havalarda çalışması istenmektedir. Bu işi yürütecek Boolean ifadeyi yazınız, ifadeyi sadeleştiriniz ve lojik sistemi tasarlayınız.