20
Kas
2023

7485 karşılaştırıcı entegre kullanımı

İkili sayıları karşılaştıran lojik entegreye karşılaştırıcı (comparator) denir. Karşılaştırıcılar ile iki sayının eşit olup olmadığı veya hangisinin büyük/küçük olduğu belirlenir. Basitçe XNOR kapıları ile uygulanabilirler. Şekildeki karşılaştırıcıda girişler (A2A1A0 ve B2B1B0) eşitse 1 çıkışı, farklı ise 0 çıkışı alınır.

Karşılaştırıcı olarak XOR ve XNOR kapılarını kullanmak pratik ve yeterli değildir. Bu iş için karşılaştırıcı entegreleri kullanılır. En çok bilinen karşılaştırıcı entegresi 7485 dört bit karşılaştırıcıdır.

7485 entegre, A ve B grubu girişlerinden alınan 4 bitlik 2 adet BCD kodlu veya ikili (binary) sayıyı karşılaştırabilir. Karşılaştırma sonucunda eşitlik veya büyüklük-küçüklük durumu 5, 6 ve 7 numaralı çıkış pinlerinden okunabilir.

7485 entegrenin 16 pini bulunur.

Entegrenin pinlerinin fonksiyonları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Pin NoAdFonksiyon
1B3B3 data girişi
2AKaskat girişi
3A=BKaskat girişi
4A>BKaskat girişi
5A>BSonuç veya kaskat çıkışı
6A=BSonuç veya kaskat çıkışı
7ASonuç veya kaskat çıkışı
8GNDGüç kaynağı (-)
9B0B0 data girişi
10A0A0 data girişi
11B1B1 data girişi
12A1A1 data girişi
13A2A2 data girişi
14B2B2 data girişi
15A3A3 data girişi
16VCCGüç kaynağı (+)

Örneğin 7485’in girişlerine A3A2A1A0 = 0100 ve B3B2B1B0 = 1000 uygulanırsa, B girişi A girişinden büyük olduğu için 5 numaralı pin aktif (1) duruma, 6 ve 7 numaralı pinler pasif (0) duruma geçer.

4 bitten uzun sayıları karşılaştırmak için birden fazla 7485 entegre birlikte çalıştırılabilir. Birden fazla entegrenin birbirine bağlı çalışmasına kaskat (cascade) bağlantı denir. Kaskat bağlantı için 2,3 ve 4 numaralı pinler giriş pinleri, 5, 6 ve 7 numaralı pinler de çıkış pinleri olarak kullanılır. İki adet 7485 kaskat bağlanarak 8 bit iki sayı karşılaştırılabilir.

4 bit karşılaştırma yaparken bile 7485’in 3 numaralı pinine (IA=B) lojik 1 sinyali uygulanmalıdır. Bunun sebebi eğer bir kaskat bağlantı söz konusu ise kendinden önceki 7485’in eşitlik sonucu ürettiğini varsaymaktır. Şekildeki kaskat bağlantıda bu nedenle ilk sıradaki 7485’in IA=B pinine, yâni 3 numaralı pinine lojik 1 sinyali (+ gerilim) uygulanmıştır.

2 adet 7485 entegre ile 8 bit karşılaştırma (A7A6A5A4A3A2A1A0 ile B7B6B5B4B3B2B1B0) yapan kaskat devre şeması aşağıda verilmiştir.

Malzemeler

  • 2 adet 7485 entegre
  • 3 adet LED
  • 16 adet 10K direnç
  • 3 adet 220ohm direnç
  • 2 adet 8 pin dip switch (Veri girişi için)
  • 4,75V – 5,25V arası güç kaynağı

Bağlantı şeması

10K dirençler dip switchlerin çıkışına pull down direnç olarak bağlanmıştır. Entegrelerde pull down direnç kullanılmazsa çıkışlar kararlı olmaz.